کتاب معماری اسلامی

اثر رابرت هیلن برند از انتشارات روزنه - مترجم: باقر آیت الله زاده شیرازی-ادبیات آمریکا

كتاب حاضر فقط ديدگاه 1 فرد درباره معماري اسلامي را در برمي‌گيرد و ادعايي در باره خلاصه كردن ديدگاه‌هايي كه درباره همين موضوع مورد قبول واقع شده‌اند، ندارد البته اگر 1 چنين امري وجود داشته باشد.


خرید کتاب معماری اسلامی
جستجوی کتاب معماری اسلامی در گودریدز

معرفی کتاب معماری اسلامی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب معماری اسلامی


 کتاب 12 اصل رهبری عالی
 کتاب لیبرالیسم و محدودیت های عدالت
 کتاب آیا تو آن گمشده ام هستی
 کتاب تام کت در هزارتوی عشق
 کتاب ویرانه های معبد
 کتاب اجاره نشین ها