کتاب مذاکره

اثر برایان تریسی از انتشارات ذهن آویز - مترجم: مهدی قراچه داغی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مذاکره
جستجوی کتاب مذاکره در گودریدز

معرفی کتاب مذاکره از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مذاکره


 کتاب زیبایی شناسی عکاسی
 کتاب کپسول زمان
 کتاب راه موفقیت
 کتاب فروشنده یک دقیقه ای
 کتاب قورباغه را بخور!
 کتاب آوای وحش