کتاب مدیر یک دقیقه ای

اثر اسپنسر جانسون از انتشارات دات - مترجم: لی لا الوندیان-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مدیر یک دقیقه ای
جستجوی کتاب مدیر یک دقیقه ای در گودریدز

معرفی کتاب مدیر یک دقیقه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیر یک دقیقه ای


 کتاب یادداشت هایی از یک دوست
 کتاب بهترین داستان زندگی ات را برایم تعریف کن
 کتاب چشمان همیشه هشیار
 کتاب سپاسگزاری
 کتاب اقتصاد هویت
 کتاب پرنده ی اینترنت باز 2