کتاب مدیر یک دقیقه ای

اثر اسپنسر جانسون از انتشارات دات - مترجم: لی لا الوندیان-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مدیر یک دقیقه ای
جستجوی کتاب مدیر یک دقیقه ای در گودریدز

معرفی کتاب مدیر یک دقیقه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیر یک دقیقه ای


 کتاب درباره معنی زندگی
 کتاب سوختن در آب غرق شدن در آتش
 کتاب خودباوری در خلاقیت
 کتاب حومه
 کتاب رهبران آخر غذا می خورند
 کتاب جشنی برای کلاغ ها (کتاب اول)