کتاب مدیریت یک دقیقه ای در برنامه ریزی کار گروهی

اثر کن بلانچارد از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: مریم ملکوتی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مدیریت یک دقیقه ای در برنامه ریزی کار گروهی
جستجوی کتاب مدیریت یک دقیقه ای در برنامه ریزی کار گروهی در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت یک دقیقه ای در برنامه ریزی کار گروهی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت یک دقیقه ای در برنامه ریزی کار گروهی


 کتاب کمیسر برونتی یاد می گیرد که هیچ کتابی را از روی جلد قضاوت نکند
 کتاب شیرین کاری های شگفت انگیز سرمگس
 کتاب تفکر خود را تغییر دهید،زندگی خود را متحول کنید
 کتاب هوس زیر درختان نارون
 کتاب اسب ها و آدم ها
 کتاب هیچ محدودیتی وجود ندارد