کتاب مدیریت استراتژیک برند

اثر الکساندر چرنو از انتشارات ادیبان روز - مترجم: حسین علی سلطانی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مدیریت استراتژیک برند
جستجوی کتاب مدیریت استراتژیک برند در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت استراتژیک برند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت استراتژیک برند


 کتاب قصه عشق
 کتاب طالع متولدین فروردین
 کتاب آبی ترین چشم
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب راهنمای زبان شناسی شناختی
 کتاب تیمبوکتو