کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

اثر رابرت گرنت از انتشارات آریانا قلم - مترجم: آرش خلیلی نصر-ادبیات آمریکا

استادان و دانشجویان مدیریت در سراسر دنیا این کتاب را ارزشمند دانسته‌اند. این موضوع به من اطمینان داده که مفاهیم محوری و چارچوب‌های پایه در تحلیل استراتژی در گستره وسیعی از شرایط کسب‌و‌کار کاربرد دارد. البته کاربرد ابزارهای استراتژی مستلزم در نظر گرفتن شرایط ویژه کسب‌و‌کار در هر کشور است. اقتصاد ایران به دلیل بهره‌مندی از منابع طبیعی غنی، اصول شرعی حاکم بر مدیریت کسب‌و‌کار و تحریم‌هایی که کسب‌و‌کارهای ایرانی را محدود کرده است، از سایر کشورها متمایز می‌شود. با حضور ایران در جامعه بین‌الملل، اهمیت مدیریت استراتژیک برای کسب‌و‌کار‌های ایرانی به منظور درنظر گرفتن چالش‌ها و فرصت‌های بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت.
ویرایش هشتم این کتاب با چند ویژگی جدید متمایز شده است. رویکرد وسیع‌تر به خلق ارزش و در نظر گرفتن مجموعه گسترده‌تری از ذی‌نفعان به‌جای توجه صرف به صاحبان سهام، تاکید روزافزون بر نقش تکنولوژی، توجه بیشتر بر روش ایجاد قابلیت‌های سازمانی در شرکت‌ها، نگاه یکپارچه‌تری به اجرای استراتژی و فصل جدیدی درباره خرید، ادغام و اتحاد‌های استراتژیک از جمله این ویژگی‌ها هستند.


خرید کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی
جستجوی کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی از نگاه کاربران
The book goes through some really interesting concepts and frameworks and also utilises easy-to-read tables that can be extremely useful for exam preparation.

The case study version of the book also contains some brilliant examples to apply and understand the theory provided in the earlier chapters.

مشاهده لینک اصلی
A very-very poorly written book: from missing commas to utilizing the same verb three-four times in just one sentence, I can honestly say Im surprised this book came on the market in such a bad condition. The content is good, but the poor language is distracting. Would not recommend it.

مشاهده لینک اصلی
This book was a great help in my strategy studies. It provides a comprehensive overview of models/techniques used in strategic analysis, and even more importantly, lots of examples. Well presented, with numerous illustrations / charts/....

مشاهده لینک اصلی
File Under: MBA Studies


مشاهده لینک اصلی
For my studies its great

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی


 کتاب دختر قبلی
 کتاب دستیار ماما
 کتاب برفک
 کتاب بازاریابی محتوایی
 کتاب بحران های جمهوریت
 کتاب دوزخ