کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

اثر الکساندر چرنو از انتشارات بازاریابی - مترجم: الهام فریدچهر-ادبیات آمریکا

Strategic Marketing Management (7th edition) offers a comprehensive framework for strategic planning and outlines a structured approach to identifying, understanding, and solving marketing problems. For business students, the theory advanced in this book is an essential tool for understanding the logic and the key aspects of the marketing process. For managers and consultants, this book presents a conceptual framework that will help develop an overarching strategy for day-to-day decisions involving product and service design, branding, pricing, promotions, and distribution. For senior executives, the book provides a big-picture approach for developing new marketing campaigns and evaluating the success of ongoing marketing programs.


خرید کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی
جستجوی کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی


 کتاب ذهن دیگران را بخوانید
 کتاب شام با دوستان
 کتاب زیرکی
 کتاب راه آهن زیرزمینی
 کتاب گزیده ای از کلیدهای پرورش هوش عاطفی در کودکان و نوجوانان
 کتاب قدرت شگفت انگیز عواطف شما