کتاب مدیریت ارتباطات

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: سعید گل محمدی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مدیریت ارتباطات
جستجوی کتاب مدیریت ارتباطات در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت ارتباطات از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت ارتباطات


 کتاب مرگ در می زند
 کتاب انگیزش
 کتاب عاشقانه های شاعر گمنام
 کتاب رقص با اژدهاها (جلد اول)
 کتاب رئیس جمهور گم شده
 کتاب بین النهرین باستان