کتاب مدیریت ارتباطات

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: سعید گل محمدی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مدیریت ارتباطات
جستجوی کتاب مدیریت ارتباطات در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت ارتباطات از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت ارتباطات


 کتاب سه گانه ی نیویورک
 کتاب شاهین جنگی
 کتاب کلاف پر گره
 کتاب در ارتش فرعون
 کتاب عشق
 کتاب هفت عادت مردمان موثر