کتاب مجیستریوم 1

اثر هولی بلک از انتشارات پرتقال - مترجم: محیا کمالوند-ادبیات آمریکا

بیشتر بچه‌ها هر کاری می‌کنند تا در آزمون آهنی پذیرفته شوند؛ اما «کالم هانت» دلش نمی‌خواهد در این آزمون قبول شود.

پدر کالم همیشه به او گوشزد می‌کرد که از جادو و جادوگری دوری کند؛ اگر در آزمون قبول شود و به مجیستریوم برود،‌ مطمئناً اوضاع خوبی نخواهد داشت. به همین دلیل، کالم سعی می‌کند تا جایی که می‌تواند گند بزند؛ اما در نهایت تلاش او برای شکست خوردن نتیجه نمی‌دهد.

حالا مجیستریوم منتظر اوست؛ مدرسه‌ای که از آنچه در خیالش می‌گنجید، بسیار مهیج‌تر و شیطانی‌تر است... جایی که به گذشته‌اش پیوند خورده و مسیر آینده‌اش را پرپیچ‌وتاب کرده است.

اما آزمون آهنی تنها آغازی است برای آزمون‌های بزرگ‌تری که در راهند... .


خرید کتاب مجیستریوم 1
جستجوی کتاب مجیستریوم 1 در گودریدز

معرفی کتاب مجیستریوم 1 از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مجیستریوم 1


 کتاب راورندوم
 کتاب توتالیتاریسم
 کتاب بن بست نویسنده
 کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر
 کتاب زندانی خیابان دوم
 کتاب ابشالوم، ابشالوم!