کتاب مجموعه تمرین مسئولیت پذیری فردی در زندگی و محل کار QBQ

اثر جان جی.میلر از انتشارات خانه تحول - مترجم: حامد جمشیدی پور-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مجموعه تمرین مسئولیت پذیری فردی در زندگی و محل کار QBQ
جستجوی کتاب مجموعه تمرین مسئولیت پذیری فردی در زندگی و محل کار QBQ در گودریدز

معرفی کتاب مجموعه تمرین مسئولیت پذیری فردی در زندگی و محل کار QBQ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مجموعه تمرین مسئولیت پذیری فردی در زندگی و محل کار QBQ


 کتاب پلی به سوی جاودانگی
 کتاب بر سر نقد هنری چه آمد؟
 کتاب حباب شیشه
 کتاب افتادگان پیروز
 کتاب گزینه ب
 کتاب قوانین رهبری:زندگی ات را رهبری کن!