کتاب لطفا به من نخندید

اثر جودی بلانکو از انتشارات ایران بان - مترجم: افسانه محمدی شاهرخ-ادبیات آمریکا

While other children were daydreaming about dances, first kisses, and college, Jodee Blanco was trying to figure out how to go from homeroom to study hall without being taunted or spit upon as she walked through the halls. This powerful, unforgettable memoir chronicles how one child was shunned—and even physically abused—by her classmates from elementary school through high school. It is an unflinching look at what it means to be the outcast, how even the most loving parents can get it all wrong, why schools are often unable to prevent disaster, and how bullying has been misunderstood and mishandled by the mental health community.


خرید کتاب لطفا به من نخندید
جستجوی کتاب لطفا به من نخندید در گودریدز

معرفی کتاب لطفا به من نخندید از نگاه کاربران
این کتاب یک کتاب واقعا الهام بخش بود. این به من نشان داد که دبیرستان و دبیرستان زندگی شما را تعریف نمی کند. فقط به خاطر آنکه در آن سالها زندگی تان کمی خشن بود، به این معنا نیست که شما نمیتوانید بقیه زندگی خود را زندگی کنید. این نشان می دهد که گاهی اوقات خروج از محیط زیست می تواند بسیار موفق باشد. موضوع این کتاب امید است، زیرا شخصیت اصلی هرگز امیدی به چیزی نداشته است، حتی اگر شرایط او دشوار بود. او در مدرسه به صورت فیزیکی و عاطفی مورد آزار قرار گرفته بود، اما او همیشه چیز مثبتی به دنبال داشت. من این کتاب را برای هر کسی توصیه می کنم، زیرا این نشان می دهد که وحشت از قلدری نوجوان است، بلکه برای همه الهام بخش است.

مشاهده لینک اصلی
من احتمالا به این کتاب با امتیاز 3 ستاره من عادلانه نیستم. من آن را فقط چند ساعت خوردم و بی صبرانه منتظر پایان بودم - که در آن نویسنده به نهایتا اطمینان داد که همه کسانی که شکنجه می کردند فقط دسرشان را دریافت کردند. من آن را اشتیاق بودم. و سپس ... رها کردن اگر می توانستم، اول 95٪ کتاب 4.5 ستاره و آخرین 5٪ 2 ستاره را بدهد.

مشاهده لینک اصلی
یک نگاه جالب در مورد آزار و اذیت مدرسه، نوشته شده توسط یک دختر که مورد آزار و اذیت قرار گرفت. من پیشنهاد می کنم که تمام نوجوانان این یکی را بخوانند. به نظر می رسد اکثر بچه ها (و بعضی از بزرگسالان) تاثیری را که اعمال و کلمات آنها بر روی دیگران تاثیر می گذارد نمی فهمند. Jodee می گوید داستان، یک داستان واقعی در مورد اثر آن می تواند باشد. این کتاب چشم انداز برخی و قدرت را به دیگران و شاید هر دو به برخی از!

مشاهده لینک اصلی
Ù ‡ UU \"U † ا٠... © ouo ت٠... OO ± Ø · ا٠... UU\" Ø®Ùا٠† † ‡ یا کجا o'ÛŒØ§Ø Ø²Ù ‡ Ø ± ¯ Ù ... ایی کاربر ouou † Ù ... Ù ‡ Ù ... Ù ‡ Ø ¢ Ù UOE † OO ± Ù ‡ Ù Ù Ù ‡ با Ù ‡ Ù © ... دیگه ± Ø§ÛŒÙ Ø¨Ø§Ø ± Ù † ‡ ‡ زد٠بÙدی٠... ... و یا † † Ø®Ùا٠o'Ø ± ا٠‡ OU Ù ‡ Ù ... Ù ‡ ع٠UOE \"اÙ، U ... Ù † Ù ‡ دا٠† Ù ... Ø³Ø§Ø | Ù\" ØªØ ± Ù ‡ بیتی Ù Ù ... Ù ‡ UOE یا رمز عبور راهنما ا٠† Ú © OO ± Ø§Ø ± ا٠† ا٠... Ø ± ØªØ ± Ù ‡ بیت Ù ... Ù † Ø · کاربر UO ± Ù ‡ Ù ... Ù ‡ UOE یا o'ا٠† Ø ¢ Ù ... Ùزا٠تÙØμی٠† ‡ Ù ... Ú © Ù UOE † Ù ....

مشاهده لینک اصلی
من متوجه شدم که شاید من فکر می کنم من به آنچه بچه ها می گویم گوش می کنم، اما بهتر است که سعی می کنم سخت تر. غم انگیز بود که شنیدن این دختر در طول سال های مدرسه اش چه می گذرد و حتی اگر او بسیار موفق است، هنوز هم احساس درد @ 20 سال بعد را احساس می کند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب لطفا به من نخندید


 کتاب دیوانگی در بروکلین
 کتاب با همه چی
 کتاب اثر مرکب
 کتاب پسری که از دخترها فراری بود
 کتاب عامه پسند
 کتاب صبحانه قهرمانان