کتاب قوانین رهبری

اثر کریس وایدنر از انتشارات آریاگهر - مترجم: ترگل اوزار-ادبیات آمریکا
خرید کتاب قوانین رهبری
جستجوی کتاب قوانین رهبری در گودریدز

معرفی کتاب قوانین رهبری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قوانین رهبری


 کتاب خوش شانس ها
 کتاب رازوری زنانه
 کتاب مصرف و زندگی روزمره
 کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید
 کتاب چشم
 کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد