کتاب قلب تغییر اجتماعی

اثر مارشال روزنبرگ از انتشارات دات - مترجم: کامران رحیمیان -ادبیات آمریکا
خرید کتاب قلب تغییر اجتماعی
جستجوی کتاب قلب تغییر اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب قلب تغییر اجتماعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قلب تغییر اجتماعی


 کتاب ریورساید درایو
 کتاب روباهی به نام پکس
 کتاب ردیف درختان افرا
 کتاب وجود متعالی انسان
 کتاب هزار پیشه
 کتاب تاریخ هنر