کتاب قرص مدیریت

اثر کن بلانچارد از انتشارات پیک آوین - مترجم: مامک بهادر زاده-ادبیات آمریکا
خرید کتاب قرص مدیریت
جستجوی کتاب قرص مدیریت در گودریدز

معرفی کتاب قرص مدیریت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قرص مدیریت


 کتاب درباره نوآوری
 کتاب گربه ی درون
 کتاب روان درمانی گروهی
 کتاب مریخی ها و ونوسی ها در ارتباط جنسی سالم
 کتاب آبراهام لینکلن
 کتاب رهبری، همچون مسیح