کتاب قدرت مدیریت اخلاقی

اثر کن بلانچارد از انتشارات نیک (آقای محمدی) - مترجم: بهزاد رمضانی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب قدرت مدیریت اخلاقی
جستجوی کتاب قدرت مدیریت اخلاقی در گودریدز

معرفی کتاب قدرت مدیریت اخلاقی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قدرت مدیریت اخلاقی


 کتاب دختری با کت آبی
 کتاب عاشقانه تاریک عمیق
 کتاب نیمه شب در پاریس
 کتاب حفره ای تا آمریکا
 کتاب بنویس جنایت
 کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ