کتاب قدرت شگرف درون

اثر آنتونی رابینز از انتشارات زرین - مترجم: میترا میرشکار-ادبیات آمریکا

همه ما رویاهای داریم ….می خواهیم با تمام وجود باور كنیم استعدادها و قابلیت های خاصی در اختیار داریم كه می توانیم تغییری پدید آوریم ، می توانیم به گونه ای خاص با دیگران ارتباط برقرار كنیم و می توانیم دنیای بهتری بسازیم . در زندگی مان لحظاتی وجود داشته اند كه زندگی آرمانی و زندگی ای كه استحقاقش را داشته ایم در ذهن به تصویر كشیده ایم . با این وجود ، در مورد بسیاری از ما ، آن رویاها چنان زیر پوشش مشكلات و امور جاری و روزمره مدفون شده اند كه دیگر نكوشیده ایم به آن ها دست یابیم . بسیاری از ما ، اعتماد به نفسی را كه ضامن پیروزی است ، از دست داده ایم .
این كتاب به یك دلیل نوشته شده است : تا كسانی را بیدار کند كه می خواهند زندگی كنند و نیروی خدادادی شان را شكوفا سازند . این كتاب عقاید و راهكارایی را عرضه می كند كه یاری تان می دهد تغییراتی اساسی ، ارزنده و پایدار در وجود خود و دیگران پدید آورید .
كتاب حاضر ، كتابی است عظیم كه می توانید با استفاده از آن به نتایج عظیمی در زندگی دست یابید .با مراجعه مكرر به فصول این كتاب ، خواهید توانست توانایی های تان را برای به حداكثر رساندن نیروهای بالقوه تان پرورش دهید .


خرید کتاب قدرت شگرف درون
جستجوی کتاب قدرت شگرف درون در گودریدز

معرفی کتاب قدرت شگرف درون از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قدرت شگرف درون


 کتاب تو یک کله شقی پیش به سوی ثروت
 کتاب لطیف است شب
 کتاب آیین دوست یابی
 کتاب بل کانتو
 کتاب ناطور دشت
 کتاب یک دقیقه به خودت اختصاص بده!