کتاب قدرت شگرف درون

اثر آنتونی رابینز از انتشارات زرین - مترجم: میترا میرشکار-ادبیات آمریکا

همه ما رویاهای داریم ….می خواهیم با تمام وجود باور كنیم استعدادها و قابلیت های خاصی در اختیار داریم كه می توانیم تغییری پدید آوریم ، می توانیم به گونه ای خاص با دیگران ارتباط برقرار كنیم و می توانیم دنیای بهتری بسازیم . در زندگی مان لحظاتی وجود داشته اند كه زندگی آرمانی و زندگی ای كه استحقاقش را داشته ایم در ذهن به تصویر كشیده ایم . با این وجود ، در مورد بسیاری از ما ، آن رویاها چنان زیر پوشش مشكلات و امور جاری و روزمره مدفون شده اند كه دیگر نكوشیده ایم به آن ها دست یابیم . بسیاری از ما ، اعتماد به نفسی را كه ضامن پیروزی است ، از دست داده ایم .
این كتاب به یك دلیل نوشته شده است : تا كسانی را بیدار کند كه می خواهند زندگی كنند و نیروی خدادادی شان را شكوفا سازند . این كتاب عقاید و راهكارایی را عرضه می كند كه یاری تان می دهد تغییراتی اساسی ، ارزنده و پایدار در وجود خود و دیگران پدید آورید .
كتاب حاضر ، كتابی است عظیم كه می توانید با استفاده از آن به نتایج عظیمی در زندگی دست یابید .با مراجعه مكرر به فصول این كتاب ، خواهید توانست توانایی های تان را برای به حداكثر رساندن نیروهای بالقوه تان پرورش دهید .


خرید کتاب قدرت شگرف درون
جستجوی کتاب قدرت شگرف درون در گودریدز

معرفی کتاب قدرت شگرف درون از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قدرت شگرف درون


 کتاب کت ومن
 کتاب آتش و خشم
 کتاب زنی در آینه
 کتاب سوپ جوجه برای روح معلم
 کتاب بابابزرگ و مجسمه
 کتاب استیو جابز باشید