کتاب قدرت انضباط شخصی

اثر برایان تریسی از انتشارات پخش جوان - مترجم: نجمه حسینی-ادبیات آمریکا

هزاران بهانه برای شکست می توان برشمرد اما دریغ از یک دلیل خوب .
* برایان تریسی *


* چرا عده ای از بقیه موفق ترند ؟
* چرا عده ای زندگی شادتری دارند ؟
* چرا گروهی از مردم ثروتمندترند ؟
* چرا عده ای از مردم موفقیت های بیشتری کسب می کنند ؟
* به راستی راز اصلی موفقیت چیست ؟


خرید کتاب قدرت انضباط شخصی
جستجوی کتاب قدرت انضباط شخصی در گودریدز

معرفی کتاب قدرت انضباط شخصی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قدرت انضباط شخصی


 کتاب مدیریت احساسات
 کتاب غم های کوچک
 کتاب انسان های موفق چگونه می اندیشند
 کتاب سلاخ خانه شماره پنج
 کتاب اوهام
 کتاب چگونه ثروتمند شویم؟