کتاب قبایل

اثر ست گودین از انتشارات آموخته - مترجم: امیر انصاری-ادبیات آمریکا

ست گادین این طور استدلال می کن که امروزه همه فرصت دارند تا جنبشی خلق کنند، یعنی قبیله ای از افراد همفکر خود را گرد هم آورند و کارهای شگفت انگیزی انجام دهند


خرید کتاب قبایل
جستجوی کتاب قبایل در گودریدز

معرفی کتاب قبایل از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قبایل


 کتاب یک بار فریبم بدهی
 کتاب تابستان مرگ و معجزه
 کتاب خانه ی خودمان
 کتاب برخوردی کوتاه با دشمن
 کتاب شهر معمولی
 کتاب عموزادگان