کتاب فقط پتی

اثر جین وبستر از انتشارات البرز - مترجم: پوران لشینی ابیان-ادبیات آمریکا

Just Patty is the prequel to When Patty Went to College, which was Websters first novel. We see the same lovable prankster at school, causing just as much havoc as ever and delighting her fellow students with her scornful disregard for rules and etiquette.


خرید کتاب فقط پتی
جستجوی کتاب فقط پتی در گودریدز

معرفی کتاب فقط پتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فقط پتی


 کتاب سرشت قانون فیزیکی
 کتاب اعلان قرعه 49
 کتاب زنگ ها برای که به صدا درمی آید
 کتاب افشاگر
 کتاب قلمرو خلافکاران
 کتاب خشونت