کتاب فراسوی زنجیرهای پندار

اثر اریک فروم از انتشارات مروارید - مترجم: بهزاد برکت-ادبیات آمریکا

. While the first two figures had a great physical and political impact on the world, Fromm believes that Freud had an even deeper impact, because he changed how we think about ourselves. Beyond the Chains of Illusion is one of Fromm’s most autobiographical works, as Fromm not only comments on the ideas of Freud and Marx, but also crystallizes his own theories on social character and unconscious values. The book brilliantly summarizes Fromm’s ideas on how culture and society shape our behavior.


خرید کتاب فراسوی زنجیرهای پندار
جستجوی کتاب فراسوی زنجیرهای پندار در گودریدز

معرفی کتاب فراسوی زنجیرهای پندار از نگاه کاربران
کتاب به مقایسه نظریات فروید و مارکس می پردازد.اولین کتابی بود که از این نویسنده می خواندم وارادت فروم به مارکس در آن کاملا مشخص بود.کتابی است که نیازمند بیش از یک بار مطالعه است به خصوص برای چون منی که آشنایی سطحی با نظریات این دو فرد دارد.

مشاهده لینک اصلی
پیوند مارکسییسم و روانکاوی فرویدی از اهداف اصلی این کتاب است که به نظرم تا حدودی موفق بوده و این کتاب توصیفی بر امکان این پیوند است

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فراسوی زنجیرهای پندار


 کتاب قدرت اراده
 کتاب دکتر اسلیپ
 کتاب یک زرافه و نیم
 کتاب جنگ داخلی آمریکا
 کتاب خنده در تاریکی
 کتاب تجلی خواسته ها