کتاب فاصله

اثر ریموند کارور از انتشارات مرکز - مترجم: مصطفی مستور-ادبیات آمریکا

کارور از تواناترین داستان‌نویسانِ معاصر آمریکا و جهان است و مجموعه‌ی حاضر دربردارنده‌ی برخی‌از به‌ترین داستان‌های کوتاهِ او است، هرچند که همه‌ی آثارش از چنان‌کیفیت و قدرتی برخوردارند که انتخاب به‌ترین از میانِ آن‌ها کاری‌دشوار است. داستان‌های کارور اغلب درباره‌ی زنان و مردانی است‌که گویی از درون ویران شده‌اند و این‌ویرانی در تنهایی و عدم امکانِ ارتباطِ آنان با دیگران نمود پیدا می‌کند. گاهی خوش‌بختی را بیرون‌از زنده‌گی ِ خود و در زنده‌گی ِ دیگران می‌بینند اما کارور نشان می‌دهد این‌تصوّر ِ آنان نیز چندان متکی به‌واقعیت نیست و فقط به‌دلیل ِ آن است‌که دستی از دور بر آتش دارند. شخصیت‌های او در صحنه‌پردازیِ حداقل‌گرایانه‌ی داستان‌هایش به‌شدت برای خواننده ملموس و قابل‌درک می‌شوند و در پایانِ داستان‌هایش خواننده که ابتدا حس می‌کند اتفاق ِ مهمّی رخ نداده، ناگهان متوجهِ هیبت و هول‌ناکی ِ آن‌چه رخ داده می‌شود


خرید کتاب فاصله
جستجوی کتاب فاصله در گودریدز

معرفی کتاب فاصله از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فاصله


 کتاب مصرف و زندگی روزمره
 کتاب فریب ایکاروس
 کتاب مرگ در جنگل
 کتاب دنیای آشنا
 کتاب بی صدایی
 کتاب کیش و مات