کتاب غیور

اثر رضا اصلان از انتشارات نگاه معاصر - مترجم: فاطمه صادقی-ادبیات آمریکا

از نویسنده پرفروشترین بین المللی <من> خدای نجیب اما خدا یک بیوگرافی جذاب، تحریک آمیز و دقیق تحقیق می کند که پیش فرض های طولانی درباره مردی را که ما به عنوان عیسای ناصری می شناسیم، به چالش می کشد.

دو هزار سال پیش یک یهود و یهودیان در حال سفر به جلیلی راه می رفت و پیروان را جمع می کرد تا آنچه را که "پادشاهی خدا" نامیده بود، بسازد. جنبش انقلابی که او راه اندازی کرد، تهدید کرد که او دستگیر و شکنجه می شوددر چند دهه بعد از مرگ شرم آور، پیروانش او را خدا می نامند.

رضا عسلان، از طریق قرن ها از ساختن اسطوره، از نور جدیدی عبور می کند یکی از شخصیت های تاثیرگذار و مبهم تاریخ، با بررسی عیسی از طریق لنز دوران پر سر و صدایی که در آن زندگی می کرد، فلسطین اول قرن است که یک دوره ی پر از افتخار آخرالزمانی است. نمرات پیامبران یهودی، رسولان و مسیحیان احتمالی از طریق سرزمین مقدس سرگردان شدند و پیامهای خداوند را دریافت کردند. این سن عصبانیت بود، یک ملی گرایی حقیقی که مقاومت اشغالگران رومی را یک وظیفه مقدس برای تمام یهودیان ایجاد کرد. چندین شخصیت، این اصل را بهتر از اصل گرینلای کریستالی که از سلسله مراتب مذهبی یهودیان سوءاستفاده می کند، نشان می دهد.

با تعادل عیسی مسیح علیه منابع تاریخی، آلاسان یک مرد کامل را توصیف می کند از اعتقاد و اشتیاق، اما با تناقض؛ یک مرد صلح که پیروان خود را مجبور کرد تا خود را با شمشیر باز کنند. یکی از اصحاب وفادار و ایمان، که شاگردانش را خواست که هویت خود را مخفی نگه دارند؛ و در نهایت "پادشاه یهودیان" مجرمانه که وعده آزادی او از رم در طول عمر کوتاهش ناکام ماند. اسلان به بررسی دلایل اینکه کلیسای اولیه مسیحی ترجیح می دهد تصویری از عیسی را به عنوان یک معلم روحانی صلح آمیز به جای یک انقلابی آگاه سیاسی آفرید. و او با مضمون اینکه عیسی خود را درک کرده است، رمز و راز است که در قلب همه ادعاهای بعدی درباره الوهیت او است، چسبیده است.

Zealot چشم انداز تازه ای از یکی از بزرگترین داستان ها هرگز حتی به عنوان آن را تایید ماهیت رادیکال و تحول عیسی مسیح از زندگی ناصری است. نتیجه یک بیوگرافی تحریک کننده و هیجان انگیز نوشته شده با پالس رمان سریع: یک تصویر منحصر به فرد درخشان از یک مرد، یک زمان و تولد دین است.


خرید کتاب غیور
جستجوی کتاب غیور در گودریدز

معرفی کتاب غیور از نگاه کاربران
من به عنوان یک کاتولیک رومی تحصیل کرده شدم، بنابراین من نمی دانم که آیا مردم از سنت های دیگر مذهبی به عنوان منزجر کننده ای که در این کتاب درباره عیسی مسیح ساخته شده اند، شگفت زده و متشکرم خواهند بود. عسلن دقیق است که این عیسی مسیح را \"مسیحی تاریخی\" از مسیح تشخیص دهد که تقریبا کاملا از نوشته های پولس ساخته شده بود، که هرگز مسیح را ملاقات نکرده بود و نامه هایی که بین 20 و 40 سال پس از مرگ عیسی . عیسی مسیح کسی است که در ناصره متولد شد و نه بیت لحم، که خواهر و برادر داشت، یکی از مهمترین رهبران جنبش عیسی در اورشلیم پس از مرگ عیسی. عیسی مسیح یهودی بود که یهودیان را به زندگی یهودیان خود متصل می کرد و مأموریت را برای اصلاح رابطه سمی میان رومیان حاکم و کشیش های قدیم معبد یهود می کرد. این عیسی شکنجه و کشته شد زیرا او تهدیدی را نه فقط به رومیان بلکه همچنین به کاهنان بالاخره که از شرکت در رومیان سود می برد، تهدید کرد. اسلان استدلال های خود را از طریق خواندن نزدیک به پیامبران عهد عتیق، انجیل، اعمال رسولان، نامه های پولس و نسخ خطی های موجود که تاریخ و سیاست یهودیه را در طول و فقط پس از عیسی زندگی کوتاه است. این دقیق بودن، بورس تحصیلی محرمانه است که در قضاوت هایش متعادل است اما به شدت انتقاد از محققانی که انتخاب کرده اند به نادیده گرفتن شواهدی که از نظر مهم ترین مشاهداتش در آمریكا منجر شده اند، این است كه تمام مطالب انجیل یكی از مواردی است كه ما درباره ی عیسی مسیح می دانیم زندگی و وزارتخانه - پس از نابودی اورشلیم و معبد که آن را لنگر انداخته بود، نوشته شده بود، یعنی پس از آنکه یهودیان از فلسطین کاملا پراکنده بودند. این بدان معنا بود که یهودیان عیسی باید از بین رفته و حتی نامرئی شوند تا یک فرد غیر سیاسی، تاریخی، خدایی مانند مخاطب یهودیان ارائه شود. عیسی مسیح، عیسی مسیح، به عیسی مسیح و پیروان فریبنده او نمی تواند شناخته شود. اینها یک داستان متفاوت است، مبنای علت و استقرار دایمی است.

مشاهده لینک اصلی
برای بررسی جامع: اینجا را کلیک کنید \u0026 gt؛ در سایه صلیب: عیسی، قبل از مسیح\nیک بار یک زمان، یک امپراتوری بزرگ وجود داشت. در لبه های بسیار آن، به سختی متوجه شدم، یک منطقه کوچک بود. پادشاهی کوچک در واقع. در حال حاضر تئوکراسی نوعی است. امپراطوری در مورد آنها نگران نبود، اما آنها در قلب خود می دانستند که آنها انتخاب مردم هستند. کتابهای مذهبی و پیشگوییهای آنها به آنها گفته شد. آنها معتقد بودند که یک روز یک نجات دهنده خواهد آمد و پادشاهی خدا را بازگرداند و حکومت بیگانه را سرنگون کند. همه آنها مورد احترام بودند - ممانعت کامل از اعتقاد به کلمات خداحافظی و در پیشگوییهای هزاران ساله. آنها ممکن است کوچک و عقب مانده باشند، اما اشتیاق آنها بسیار عالی بود و موجی از انقلابها شروع به سقوط و شکستن سپر بزرگ امپراطوری به عنوان \"هزاره\" نزدیک شد. شرایط آنها بد بود و ستم بزرگ بود. اما همه اینها تنها به اشتیاق آنها کمک کرد. کشیش های فاسد، که قصد داشتند حکومت خداوند را در سرزمین مقدس حفظ کنند، همچنین با سرپرستی بیگانه ظالمانه دست و پنجه نرم می کرد. پرستاران (پر از مشتاقانه) آنها را به همان اندازه که به قوانین بیگانه هدایت می شد، هدف قرار دادند - هر دو هم اکنون به طور جدی مخلوط شده اند. این یک قیام پرولتاریایی بود که علیه تمام سرکوب ها و رژیم های سرکوب گرانه بود. همه آنها می خواستند مسیحیت خود را برای رسیدن به فرزند پیشگامان دیویدیک برای تسلیم و حکومت خود، پادشاهی بهشت، بازگردانند. متاسفانه، امپراتوری بیش از حد قوی بود و هر قیام را با تقریبا بدون تردید فرو ریخت. Zealots بر روی صلیب به سر می برد، یکی پس از دیگری. یک صف کامل از آنها بود. یکی از آنها عیسی از ناصره بود. متولد شده در یک طبقه مظلوم، با اعتقاد به همان اشتیاق و صلیب سرخ با چند پیروان، در برابر معبد و امپراتوری. او بسیار متمایز از بقیه مسیحیت های خودسرانه بود. داستان او حتی به خوبی به هیچ وجه پیشگویی شناخته نشود. به هر حال، او تنها یک شاگرد معروف یوحنا باپتیست بود. این چند سال طول کشید، احتمالا در مواجهه با دیگر مشتاقان و مسیحیان. او یک پیرو خوب داشت و به اندازه کافی مهم بود که متوجه شود، اما به اندازه کافی برای اطلاع دادن به پرونده های کتبی زیاد نیست. تقریبا هر گونه سوابق نوشته شده حتی اگر بسیاری از پیشینیان و معاصرانش تاریخ دقیقتری داشته باشند، زنده ماندند. در عین حال، عیسی مسیح شد و به طور مستقیم به معبد حمله کرد. او از اهریمن ها، به امپراتوری گزارش شد. امپراطوری به طور خلاصه آنچه را که همیشه برای افراد مانند عیسی انجام می دهد انجام داد. این یک خیانت بود تا خودش را مسیحا / پادشاه اعلام کند، زیرا این امر منجر به سرنگونی حاکمان فعلی و مجازات در حالت استاندارد - مرگ با مصلوب شدن است. عیسی مسیح به اندازه کافی مهم بود تا محاکمه ی یکی از پطیسی پیلاته، ظالمانه ی بی رحمانه داده شود اما محکوم به اعدام شد و محکوم به اعدام شد. سپس یهودا همراه با ده ها تن دیگر از \"باندیت\" یا انقلابیون در یک کوه با چنین صلیبی ها او درگذشت و احتمالا توسط خرچنگ ها تمیز بود. این همان طوری است که در یک تپه تیزه ای که در کوه ها پوشیده شده است، گریه و نفرت از صدها نفر از مجرمان مرگبار، به عنوان یک قاتل کوه ها به شدت از سر او سرازیر می شود و انتظار می رود تا آخرین نفس خود را نفس بکشد، مسیحی که عیسی مسیح ناصری نیز مانند دیگر مسیحیانی که قبل یا بعد از او آمده بود، همان پایان ناپذیر را دید.\nیکی دیگر از مرده های انقلابی شکست خورده. با هیچیک از وعده هایش حتی از راه دور اجرا نشد. یکی دیگر از مسیح ها احتمالا به زودی به جای او می آید، ابتدا در خیابان ها و سپس بر روی صلیب. این امر تا زمانی ادامه خواهد یافت که مشتاقان میلان از این طریق عبور کنند و امپراطوری ابدی ادامه پیدا کند، همانطور که هرگز نگران این منطقه کوچک نیست. داستان باید به آنجا برسد و بنابراین. عیسی مسیح یا عیسی به عنوان خود\nپرسش: چگونه عیسی خدا شد؟ چطور می توان آن را یکی از واعظان شناخته شده و شناخته شده ای که در منطقه روستایی روستایی بخش دور از امپراطوری، پیامبر یهودی بود، پیش بینی کرد که پایان دنیا به زودی شناخته می شود، که رهبران قدرتمند مذهبی و مدنی را خشمگین کرده است از یهودا و به عنوان نتیجه برای فتنه در برابر دولت مصلوب شد - چگونه در طول یک قرن از مرگ او مردم این یهودی دهقانی یهودی شناخته شده اند؟ در واقع گفت که او یک موجود الهی بود که قبل از شروع جهان وجود داشته است، که جهان را ایجاد کرده است و او با خود خداوند متعال است؟ عیسی چگونه عیسی آمد و خداوند و خالق همه را پرستش کرد؟ این داستان واقعی است. خیلی جالب و بسیار پرماجرا. تاریخچه نوشته شده، اصلاح شده و ساخته شده در ساخت این داستان است. دفن و آمرزش قیامت: دوقلوهای ضد تاریخی\nدر عوض قیام مسیح و دفن عیسی آغاز شد. این اکتشاف واقعی است. جستجو برای «عیسی مسیح» - همانطور که در کنوانسیون بسیار نامگذاری شده است، شناخته شده است که عیسی شناخته شده تاریخی نیست، اما اسطوره ای، ساخته شده است. نتیجه: خلاصه\nبه انقلابیون، پر از زال، ...

مشاهده لینک اصلی
Zealot: زندگی و زمان عیسی ناصری توسط رضا اصلان، مطالعه تاریخی عیسی و مردم یهودی و رابطه آنها با رومیان است. رضا اسلان نویسنده آمریکایی آمریکایی است و در دانشکده دانشگاه کالیفرنیا ریورساید است. او در سال 1979 با پدر و مادرش که از انقلاب ایران فرار می کردند به آمریکا آمد. عسلان دارای مدرک کارشناسی ارشد در ادیان، کارشناسی ارشد در الهیات از الوهیت هاروارد و دکترا در جامعه شناسی مذاهب از UC، سانتا باربارا است. او به خوبی در روزنامه ها منتشر شده و در تلویزیون و رادیو حضور فراوان داشته است. او همچنین چندین کتاب درباره مذهب را نوشته است. این کتاب و این بررسی برای همه نیست. من می توانم ببینم که چگونه برخی از مطالب این کتاب مورد انتقاد قرار می گیرند و به این ترتیب این بازنگری. اسلان درباره عیسی مسیح و عیسی الهی می نویسد. او رویدادها را در زمینه های تاریخی خود قرار می دهد، متون زبان اصلی را بررسی می کند و آن را با مقالات یهودی مقایسه می کند. انجیل برای محتوای و مدت زمانی که آنها نوشته شده مقایسه شده است. اسلان تاریخ خوبی از مردم یهودی و اشغال روم فراهم می کند. Pontius Pilate که دوست نداشتن از یهودیان بزرگ بود. او هرگز یک زندانی را برای عید فصح آزاد نمی کند، و بعید است که او توجه خاصی به خود جلب کند، بجز یک محاکمه برای یک یهودی متهم به خیانت. احکام مرگ به طور منظم انجام می شود بدون آن که تصادف یک قلم بیشتر باشد. اگر پرسشی در مورد پیلاته وجود داشته باشد، آیا شما شاه یهودی هستید؟ \"هروود\" پادشاه یهودیان یک عنوان سیاسی بود. برای کسی که رم را منصوب نکرده است، آن را به عنوان خیانت در برابر امپراطوری روم محسوب می شود. Zealot بسیاری از ایده ها و کلمات را که از طریق تاریخ اشتباه گرفته شده، چالش می کشد. عیسی ناصری بود؛ او در بیت لحم متولد نشد. فقط متیو و لوقا محل تولد عیسی را در بیت لحم، اما به طور مداوم به او به عنوان ناصری اشاره می کنند. سرشماری که ظاهرا خانواده مسیح را به بیت لحم آورده بود، ساختگی بود تا عیسی را به خانه داوود متصل کند. رم تمام یا قسمتی از اقتصاد خود را برای هفته ها یا ماهها تعطیل نخواهد کرد تا مردم بتوانند به محل تولد خود بازگردند و منتظر شمارش باشند. مردم در جایی که مالکیت داشتند محاسبه شدند تا مالیات آنها بتواند ارزیابی شود نه در محل تولد آنها. پل همچنین در این کتاب پوشش داده شده است و او را به برجسته شدن بیش از جیمز ساده، برادر عیسی مسیح. پل نشان داده شده است که کار خود را انجام دهد و بسیاری از آموزه های عیسی را نادیده بگیرد. در واقع او تنها اشاره به زندگی عیسی مصلوب شدن، قیام و شام آخر است. پولس خود را به عنوان پیام رسان 13 معرفی می کند و او کسی است که با آموزه های عهد عتیق در مورد شگفتی های دوازده رسولان اختلاف نظر دارد. نه این که اسلان در تلاش است تا باورهای مسیحی را از بین ببرد. او به شدت به عنوان یک مورخ به وقایع نگاه می کند. او در زئولوت مقدار زیادی از زمین را پوشش می دهد. تاریخ و شیوه های معبد تحت پوشش رومیان و رومیان قرار دارند. شفا، تصفیه و بسیاری از مسیح هایی که قبل از عیسی وجود داشت نیز پوشش داده می شوند. قرن اول قرن اول قرن نوزدهم بسیار کوچک است. Zealot شما را در مورد عهد جدید و عیسی می داند. آلسلان یک کتاب بسیار خوب تفکر و یک کتاب بسیار خوب را می نویسد. او شامل بیش از هفتاد صفحه اسناد برای حمایت از ادعاهای خود را، و پشتیبانی که در مورد چنین موضوع حساس مورد نیاز است. این یک کتاب بسیار آموزنده برای هر خواننده با ذهن باز است و مایل به نگاه کردن به تاریخ است. من این کتاب را بسیار توصیه می کنم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب بسیار عالی! برخی از همکاران خواننده من کتاب را به من توصیه کردند و همچنین نویسنده را در یک مجموعه مستند @ Secrets of the Bible @ در Channel History از آن جا که او یکی از افرادی بود که نظراتشان را در آنجا می نوشتند و او را به عنوان نویسنده این کتاب بسیار شناخته بود، متوجه شدم . بنابراین، من فکر کردم که قرار بود آن را بخواند. خوشبختانه توانستم آن را به زودی انجام دهم که فکر کردم. این یک کتاب تحقیقاتی است که رضا اصلان، نویسنده، یک تحقیق 20 ساله در مورد تمام منابع ممکن در مورد زندگی عیسی انجام داده است. نویسنده، کارهای قابل توجهی با ادغام کتاب مقدس در کتاب مقدس با اطلاعات از مورخان یونان و روم، تصویری از محیط سیاسی، زمینه دینی، وضعیت نظامی و امور اجتماعی از زمان عیسی زندگی می کردند. نه تنها سال های زندگی، بلکه سال های کلیدی قبل از تولد او و رویدادهای بعدی نه تنها تخریب اورشلیم توسط امپراتوری روم، بلکه تبدیل آن حکومت به مسیحیت است. من این را آشکار می کنم، اما من می خواهم این را ذکر کنم هر خواننده ای که تصمیم می گیرد این کتاب یا هر نوع مشابهی را بخواند، خوب است، آنها حقایق متناقض را با آنهایی که در کتاب مقدس هستند پیدا می کنند. منظورم این است که من کاتولیک هستم، من به خدا اعتقاد دارم، اما من هیچ چیز اشتباهی برای خواندن کتاب های پژوهشی پیدا نمی کنم؛ زیرا ایمان من چنان قوی است که دانستن اینکه رویدادهای کتاب مقدس ممکن است به طرق مختلف اتفاق بیفتد، اعتقاد من به قدرت بالاتر را کاهش نمی دهد. نویسندگان تاریخ. و شما باید حساب کنید که امپراطوری روم در سال 70 هجوم اورشلیم را ویران کرد، چند یهودی باقی مانده که تبعید شده بودند و حتی امپراتوری روم بسیار چند سال بعد به مسیحیت تبدیل شد. خوب، به سادگی، تاریخ مسیحی توسط رومیان نوشته شده است. حتی حیرت انگیز نیست، بلکه منطقی است. همچنین حتی کتابهای کتاب مقدس، عهدعتیق و عهد جدید ویرایش شده، اشتباه ترجمه شده، دستکاری شده و غیره ... که در این لحظه بسیار غیرممکن است که برای آنچه که در آن باستان بار. مطمئنا من عجیب و غریب میبینم که چگونه کتاب مقدس همیشه مورد اعتماد بودن به عنوان منبع تاریخی قرار میگیرد، اما کتابهای دیگر از مورخان مانند یوسفوس و دیگران بدون شک بدون هیچ شک و تردید در نظر گرفته میشوند. منظورم این است که اگر کتاب مقدس باید با شک و تردید به نظر برسد، من فکر می کنم که همین مسئله مشکوک نیز باید بر روی آن کتاب های دیگر قرار گیرد. اگر کتاب مقدس شواهد سختی را از دست ندهد، کتابهای دیگر در یک وضعیت مشابه قرار دارند. داشتن ذهنیت مجانی نه تنها کتاب مقدس را تردید می کند، بلکه هر کتاب دیگری را نیز در بر دارد. صدا و شک و تردید به شما این امکان را می دهد که حقیقت را در وسط نوشته ها پیدا کنید. من واقعا سبک روایی رضا عسلان را دوست داشتم. او قادر به نوشتن در چنین شیوه ای سرگرم کننده است که شما واقعا به شیوه ای ساده و منطقی می دانید که چگونه وقایع ممکن است در آن دوران باستان اتفاق افتاده باشد. صادقانه فکر میکنم اکنون من یک سناریو واضحتری در ذهنم دارم که درباره چه کسی، چه چیزی، کجا و چگونه، حوادثی که باعث ایجاد مذهب مسیحی شده اند، وجود دارد. و تمام دستکاری های انجام شده برای من یک مسئله نیست. از آنجا که ادیان توسط انسان های ناقص اداره می شوند. ایمان من به خدا بالاتر از همه است. به شدت توصیه می شود !!!

مشاهده لینک اصلی
همانند بسیاری از مردم اینجا، من برای اولین بار در مورد این کتاب شنیده ام به لطف مصاحبه بسیار ناامید کننده ای که از نویسنده انجام داده بود و جزئیات بیشتری در مورد توهین آمیز توهین آمیز به بانکداران یهودی که در روزهای بعد توسط گلن بک انجام شده بود. بدون شک می توان گفت که این تلاش ها تمام شد و کتاب در حال حاضر پرفروش ترین نیویورک تایمز است. نکات اصلی استدلال او در فصل 10، @ May Your Kingdom Come @ می باشد. در آن، او اصل اصلی خود را خلاصه می کند که عیسی مسیح زئولوت است - یعنی یک شورش یهودی که از فتنه های خشونت آمیز علیه امپراتوری روم حمایت کرد. رومیان او را به خاطر ادعای خود به پادشاهی خدا و به عنوان تهدیدی برای یک حکومت ثابت شده مصلوب کرد. با این حال، اسلان ادعا می کند که داستان های زندگی او توسط یهودیان یونانی، مخصوصا Saul of Tarsus (St. پل)، که مسیحی گسترده تر را به رهبری عیسی الهی، اما یکی به هزینه یهودیان را تبلیغ کرد. در حال حاضر مطالعات کتاب مقدس در تمام مراحل من نیست، بنابراین من پرسیدم و ارسال چند ایمیل به کارکنان در بخش مطالعات خاور نزدیک، و آنچه که آنها از پایان نامه او فکر کردند. عقاید آنها در بهترین حالت مخلوط شده است. پاسخ کوتاه به ترجمه ی من این است که پیرو وسیع این استدلال، عیسی به عنوان یک شورشی سیاسی بدون هیچگونه مبنایی است، اما در متن متناقض چندین جدال جدی وجود دارد، از جمله دیدگاه های وی در رابطه با عیسی مقايسه با پادشاه داوود و قومش، قدمت انجيل، اعتقاد يهود به قيامت و غيره. همانطور كه ​​تصديق كرديم كه عيسي مسيح از ناصره منحيث يهودي است كه حاضر به درمان با امتها نيست، وجود مكرر معجزه و معجزات دیگر (Samaritan خوب، Centurion و برده او) به نظر می رسد شکافی جدی در این خط از تفکر است. آنها ممکن است ممکن است و یا ممکن است بعد از قرار دادن، اما دوباره من به سادگی نمی دانم در مورد این یکی. این کتاب دارای یک سبک نوشتن نیرومند و ظریف است، و آن را آسان به اندازه کافی به دور در نیروی استدلال Aslans. با این حال، نقایص جدی جدی در تاریخ وجود دارد که من را از توصیه این کتاب به طور جدی جلوگیری می کند (انتقال و تضعیف نظر کارشناسان). به عنوان یک کتاب دقیق تر، من صادقانه نمی توانم بگویم، اما من می توانم همراه با آنچه دیگر Ive شنیده ام عبور. بارت دهر ارمن و E.P. ساندرز خوب است، بنابراین من شنیده ام. شاید ما بتوانیم آنجا را شروع کنیم اگر می خواهیم یک بحث تاریخی در مورد یکی از چهره های تاثیرگذار در تاریخ داشته باشیم، بهتر است از زمین های قوی تر شروع کنیم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب غیور


 کتاب لاک پشت رو لاک پشت
 کتاب عشق ویرانگر
 کتاب کلنجارهای ذهنی
 کتاب طالع متولدین اردیبهشت
 کتاب موبی دیک
 کتاب آسوده از جنگ