کتاب غیور

اثر رضا اصلان از انتشارات نگاه معاصر - مترجم: فاطمه صادقی-ادبیات آمریکا

از نویسنده پرفروشترین بین المللی <من> خدای نجیب اما خدا یک بیوگرافی جذاب، تحریک آمیز و دقیق تحقیق می کند که پیش فرض های طولانی درباره مردی را که ما به عنوان عیسای ناصری می شناسیم، به چالش می کشد.

دو هزار سال پیش یک یهود و یهودیان در حال سفر به جلیلی راه می رفت و پیروان را جمع می کرد تا آنچه را که "پادشاهی خدا" نامیده بود، بسازد. جنبش انقلابی که او راه اندازی کرد، تهدید کرد که او دستگیر و شکنجه می شوددر چند دهه بعد از مرگ شرم آور، پیروانش او را خدا می نامند.

رضا عسلان، از طریق قرن ها از ساختن اسطوره، از نور جدیدی عبور می کند یکی از شخصیت های تاثیرگذار و مبهم تاریخ، با بررسی عیسی از طریق لنز دوران پر سر و صدایی که در آن زندگی می کرد، فلسطین اول قرن است که یک دوره ی پر از افتخار آخرالزمانی است. نمرات پیامبران یهودی، رسولان و مسیحیان احتمالی از طریق سرزمین مقدس سرگردان شدند و پیامهای خداوند را دریافت کردند. این سن عصبانیت بود، یک ملی گرایی حقیقی که مقاومت اشغالگران رومی را یک وظیفه مقدس برای تمام یهودیان ایجاد کرد. چندین شخصیت، این اصل را بهتر از اصل گرینلای کریستالی که از سلسله مراتب مذهبی یهودیان سوءاستفاده می کند، نشان می دهد.

با تعادل عیسی مسیح علیه منابع تاریخی، آلاسان یک مرد کامل را توصیف می کند از اعتقاد و اشتیاق، اما با تناقض؛ یک مرد صلح که پیروان خود را مجبور کرد تا خود را با شمشیر باز کنند. یکی از اصحاب وفادار و ایمان، که شاگردانش را خواست که هویت خود را مخفی نگه دارند؛ و در نهایت "پادشاه یهودیان" مجرمانه که وعده آزادی او از رم در طول عمر کوتاهش ناکام ماند. اسلان به بررسی دلایل اینکه کلیسای اولیه مسیحی ترجیح می دهد تصویری از عیسی را به عنوان یک معلم روحانی صلح آمیز به جای یک انقلابی آگاه سیاسی آفرید. و او با مضمون اینکه عیسی خود را درک کرده است، رمز و راز است که در قلب همه ادعاهای بعدی درباره الوهیت او است، چسبیده است.

Zealot چشم انداز تازه ای از یکی از بزرگترین داستان ها هرگز حتی به عنوان آن را تایید ماهیت رادیکال و تحول عیسی مسیح از زندگی ناصری است. نتیجه یک بیوگرافی تحریک کننده و هیجان انگیز نوشته شده با پالس رمان سریع: یک تصویر منحصر به فرد درخشان از یک مرد، یک زمان و تولد دین است.


خرید کتاب غیور
جستجوی کتاب غیور در گودریدز

معرفی کتاب غیور از نگاه کاربران
شروع مطالعه، بدون پیش فرض ذهنی

کتاب را به توصیه یکی از دوستان، بدون شناخت نویسنده تهیه کردم، درباره کتاب تنها این را می دانستم که نویسنده ایرانی- آمریکایی (و البته خواهرزاده لیلی فروهر) در مقام یک پژوهشگر و استاد تاریخ ادیان دانشگاه کالیفرنیا، به بازسازی شخصیت عیسی تاریخی مبادرت ورزیده است. از این رو در شروع، مطالعه کتاب هیجان خاصی داشت و ازخواندن آن در آغاز لذت زیادی می بردم. اما این عیش دیری نپایید


اولین دلزدگی

خلاصه ای از زندگی نویسنده را در مقدمه ای به قلم خودش در صفحات نخستین کتاب خواندم. رضا اصلان در این مقدمه، از گرایش دینی اش در دهه های پیشین زندگی اش، از اسلام به مسیحیت سخن گفته بود و در آخر نیز اعلام کرده بود هنگامی که از وادی ایمان به وادی علم و پژوهش رفته، باورش را به عیسی مسیح، آن شخصیت الوهی از دست داده و به عیسی ناصری تاریخی، شخصیتی متفاوت ایمان آورده است. به عبارتی از دایره ایمان مسیحی خارج شده است و اکنون باور دینی خاصی ندارد. این امر به خودی خود به هیچ وجه موضوع ناراحت کننده ای نیست. اما موضوع به اینجا ختم نمی شود، زیرا این مطلب درست نیست و نویسنده باورمند به یکی از ادیان ابراهیمی است که به نظر می رسد این موضوع را حداقل در مقدمه به قصد مخفی کرده است


درباره کلیت کتاب

نویسنده در این کتاب دو شخصیت را دنبال می کند: عیسی ناصری تاریخی و عیسی مسیح الوهی. طبق تئوری نه چندان جدید نویسنده که آن را تئوری عیسی انقلابی می نامم: عیسی ناصری شخصیتی کاملا متفاوت و در تقابل با عیسی مسیحی است که اناجیل به مخاطبین عرضه می کنند. عیسی اهل ناصره، در ابتدا یکی از حواریون یحیی تعمید دهنده بود، اما اندک اندک رسالت خود را از یحیی جدا کرد و گسترش داد و در نهایت به عنوان یک انقلابی، سودای پادشاهی اسرائیل و از بین بردن سلطه روم بر سرزمین مقدس خدا و اجرای بی چون و چرای شریعت یهود را در سر پروراند. علاوه بر اشغالگران رومی، کاتبان یهودی و فریسیان و کاهنان معبد نیز هدف حملات مسیح بوده اند. از این رو کاهنان معبد با گزارش سخنان عیسی به غرماندار رومی،پیلاطس، اسباب اعدام او را فراهم کردند. عیسی کشته شد اما پیروانش به دلایل نامعمول اما واهی قیام او از زندگان را اعلام کردند که در این کیفییت (جسم همراه با روح) در باورهای یهودی و رومی بی سابقه بود. با مرگ مسیح، یعقوب برادر ناتنی مسیح، اعلام پیام و راه او را ادامه داد. مهم ترین مشخصه پیام یعقوب، موعظه علیه ثروتمندان و دفاع از فقرا بوده است. با این حال، شخصیت حقیقی عیسی ناصری در منازعات میان دو گروه پیروانش، یعقوب (مدافع عیسی تاریخی) و پولس (مدافع عیسی مسیح الوهی)، به علت نابودی اورشلیم توسط روم و از بین رفتن کلیسای مادر در میان خرابه های اورشلیم مدفون می شود و جایش را مسیح ساخته دست پولس می گیرد
Jesus and the Zealots


نقدهایی به کتاب

کتاب بیشتر از آنکه تاریخی باشد، داستانی است، و از همین روست که گاهی نویسنده طنر را چاشنی مطالب خود می کند که این امر از سویی سبب جذابیت برای مخاطب عام می شود، اما به مذاق پژوهشگر خوش نمی آید. تئوری عیسی انقلابی یک استدلال استنتاجی و خطی را دنبال می کند. این استدلال چند فرض اولیه دارد (به عنوان مثال این فرض که در تاریخ قوم یهود هرکس که خود را مسیح نامیده، الزاما شروشی و یاغی علیه روم و معبد بوده است) . با این حال این فرض های اولیه برای چنین استدلال بسیار ناکافی و لرزان هستند، بنابراین نویسنده به منابع مسیحی مورد پذیرش کلیسا رو می آورد: عهد جدید. اما رویکرد رضا اصلان به عهد جدید رویکردی سلیقه ای است، با آنکه اناجیل عهد جدید را تماما مردود اعلام می کند، اما هرجا که نیاز باشد برای پیدا کردن قطعات گمشده ی پازل تئوری خود به آن رجوع می کند. رویه ای که نامعتبر و مخدوش به نظر می رسد و پروترو نویسنده واشنگتن پست آن را انتخاب های مغرضانه می نامد. استورات کلی در مورد منابع مورد استفاده در این کتاب می گوید:
اصلان به‌ طور همزمان، هم اناجیل را تحقیر می‌کند و هم در تحقیقش به آن‌ها تکیه می‌کند. اگر آیه‌ ای با ایده او هماهنگ باشد، از آن استفاده می‌کند و اگر با نظریه اش در تقابل باشد، آن را دلیلی بر غیرقابل اطمینان‌ بودن متن می‌گیرد. وقتی او به صدق آرای پولس، مخالف سابق سرسخت مسیحیت نیاز دارد، نظرات او را صادق درنظر می‌گیرد؛ زمانی که او به کذب آرای پولس نیاز دارد، سخنان وی @آن‌قدر جدلی هستند که او نمی‌تواند آن‌ها را جدی بگیرد@. او واقعا متون را نمی‌خواند، بلکه آن‌ها را غربال می‌کند و باعث می‌شود داستان کم‌ اهمیت تر از جزئیات شود.

نویسنده اناجیل را فاقد اعتبار تاریخی می داند و بر این عقیده است که نویسندگان اناجیل اگاهانه دروغ ها و روایت های ساختگی را وارد آن کرده اند تا بتوانند داستانی مناسب برای مسیح الوهی سرهم کنند. سوالی که ایجاد می شود این است که اناجیل در دوره ای نوشته شده اند که شاگردان عیسی و هم عصرانش، همگی زنده بودند. به چه دلیل نویسندگان اناجیل باید دروغ های تاریخی را وارد کتاب خود کنند و به چه دلیل مخاطبان این دروغ ها را رد نکرده اند؟ کتاب چنین استدلال کرده است که برای مخاطبین آن دوره، افسانه و واقعیت تفاوت زیادی نداشتند و تاریخ صرفا آنچه حادث شده نبود، بلکه آنچه معنی دار باشد. به عنوان مثال در فصل چهارم کتاب ماجرای سرشماری یهودیان و نحوه روایت لوقا از آن رویداد بررسی شده و نویسنده بخش بزرگی از آن را صرفا به این دلیل که مدرک کافی از سرشماری گسترده وجود ندارد مردود می داند و آن را ماجرای ساختگی برای تحقق یک پیشگویی درمورد مسیح می داند. طبق پیشگویی های عهد عتیق در مورد زادگاه مسیح موعود، پادشاه یهود باید در بیت لحم زاده می شد، حال که عیسی بزرگ شده ی سرزمینی دیگر، یعنی ناصره است. لوقا در انجیل خود چنین نوشته که طبق قانون روم، هر خانواده برای سرشماری، باید به زادگاه مرد خانواده رجوع می کرد و زادگاه یوسف، همسر مریم نیز بیت لحم بود و بدین صورت عیسی در میانه ی سفر در بیت لحم متولد شد. نویسنده مدعی است که @قانون بازگشت به زادگاه برای سرشماری@، جعل لوقا از ماجرای سرشماری است تا محل تولد عیسی را در انجیل، در بیت لحم قرار داد تا مشکل عدم تطبیق پشگویی ها و حقیقت تولد مسیح رفع شود. مشکل این استدلال در این است که مخاطبین انجیل لوقا را مردمان عامی در نظر گرفته است، در صورتی که هدف از نگارش انجیل توسط لوقا، نه توضیح زندگی عیسی به مردمان عادی و تبلیغ دین، بلکه ارائه ی یک دفاعینامه ی مکتوب به عالیجناب تئوفیلوس، جهت دفاع از پولس در دادگاه روم و نجات وی حکم اعدام بوده است . در واقع انجیل لوقا و اعمال رسولان، هر دو در پی هم و به صورت پیوسته به همین علت نوشته شده اند. انجیل لوقا چنین آغاز می شود:

تقديم به عاليجناب تئوفيلوس
تا به حال نويسندگان بسياري به نوشتن شرح وقايعي كه در بين ما رخ داده است، اقدام کرده اند و آنچه را كه به وسيله شاهدان عيني اوليه و اعلام کنندگان آن پيام به ما رسيده است به قلم آورده اند. من نيز به نوبه خود، به عنوان کسي که جريان كامل اين وقايع را جز به جز مطالعه و بررسي كرده است، صلاح ديدم كه اين پيشامدها را به ترتيب تاريخ وقوع براي شما بنويسم تا به حقيقت همه مطالبي كه از آن اطلاع يافته ايد، پي ببريد


عمل نگارش دفاعینامه ی پولس توسط لوقا، در بخش دوم، با قطعی شدن حکم و اعدام پولس، به اتمام می رسد. به همین دلیل است که کتاب اعمال رسولان، به صورت ناگهانی، درست پیش از مرگ پولس تمام می شود و ماجرای روایت اعمال رسولان نیمه کاره رها می شود.با این اوصاف چطور می شود مدعی بود وکیل پولس، جعلیاتی آن هم مرتبط با تاریخ روم به یک دادگاه رومی ارائه دهد؟
Unlocking the Bible

در این کتاب نویسندگان اناجیل افرادی بی خانمان و خیابانگرد معرفی شده اند. به طور خاص در مورد انجیل مرقس با تمسخر گفته که به یونانی ابتدایی و زخمتی نوشته شده است، زیرا نویسنده اش سواد کم و عامیانه ای داشته است، در حالی که بیشتر پژوهشگران متون باستانی، اناجیل را از لحاظ ادبیاتی آثاری منحصر به فرد در زمان خود می دانند. استوارت کلی در این باره می گوید
اناجیل تاریخ نیستند. این ایده که آن‌ ها فرم کاملا جدیدی از ادبیات هستند، ممکن است فی نفسه دلیلی کافی برای ما باشد تا آن‌ها را با دقت، ظرافت و نکته‌ سنجی بیشتری بخوانیم. اصلان به انجیل مرقس به‌عنوان متنی اشاره می‌کند که به یونانیِ ابتدایی و زمخت نوشته شده و با این وجود برای یهودیان یونانی‌شده اهل فرهنگ و هنر بیش از جلیلیان بی‌سواد جذاب است. ممکن است کسی به‌صورت مشابه استدلال کند که سبک نوشتاری متفاوت ایروین ولش و دیوید هیوم ثابت می‌کند که ولش اهل اسکاتلند نبوده است. شاید مرقس همچون کسنوفون نمی‌نوشت، اما این ایده که او مخاطبان دیگری را در نظر داشته، به این معنا نیست که او با مهارت‌ های ادبی آشنا نبوده است؛ مهارت‌های او متنوع‌ تر و ضمنی‌ تر بودند. مرقس فاقد روایت‌های آغاز راه لوقا و داستان‌های رستاخیز متی است؛ چرا که آن‌ها از پیش شناخته شده بودند. امور هنگامی که از حافظه می‌گذرند نوشته می‌شوند. اما مرقس، همچون اناجیل موجز دیگر و انجیل یوحنا، ویژگی‌ای دارد که من آن را کمدی الهی می‌نامم و نوشته‌های دیگران در آن دوره فاقد چنین چیزی بوده است.


اشتباه دیگر نویسنده، تقسیم مسیحیت نخستین به دو جریان یهودی به رهبری یعقوب و یونانی به رهبری پولس است، دو جریانی که همواره با یکدیگر در نزاع بوده اند. این تقسیم بندی صحیح نبوده و سال هاست که پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که تقسیم بندی اینچنینی مسیحیت نخستین صحیح نیست. علاوه بر این هیچ مدرک تاریخی ای از نزاع میان پولس و باقی حواریون در درست نیست و نویسنده در این مورد تنها به حدس و گمان دست زده است

دیدگاه های دیگر نویسنده نیز مانند غیر ممکن بودن تجرد مسیح تا سن سی سالگی نیز مدت هاست مردود اعلام شده است
Sex and the Single Savior: Gender and Sexuality in Biblical Interpretation


نتیجه گیری

کتاب از دیدگاه مسیح شناسی نظریه جدیدی ارائه نمی دهد، نظریه ی عیسی انقلابی قدمتی حدودا صد ساله دارد. استدلال های کتاب هم بسیار ضعیف تر و غیرقابل اعتماد تر از کتاب های دیگری ست که از سوی منتقدین مسیح الوهی نوشته شده است، در این میان روایت و استدلال عامه پسند و اشتباهات متعدد نویسنده را نمی توان نادیده گرفت. با این حال کتاب نقطه قوتی نیز دارد. نکات بسیاری درباره تاریخ یهود در زمان مسیحیت آغازین و پیش از آن و هسته مقاومت انقلابی ها ذکر می کند که برای من بدیع بود

مشاهده لینک اصلی
مواجهه با تاریخ بدون بحث ها و پشتوانه های کلامی، چقدر می تواند تکان دهنده و در عین حال معقول و باورپذیر باشد! بعد از «مکتب در فرایند تکامل»، این دومین تجربه خوب من در این زمینه است.

«غیور» از همان ابتدای کار، خواننده را با عیسی ای آشنا می کند که به کلی متفاوت از عیسی ای است که می شناسیم. اصلان در این کتاب، فرضیه ای را پذیرفته (و البته می کوشد برای صحت فرضیه اش، نشانه ها و استناداتی را از کتاب مقدس، شرایط جامعه در زمان دعوت عیسی و تاریخی که بر قوم یهود گذشته فراهم کند) و سپس متون موجود را بر اساس این فرضیه بازخوانی می کند و تاریخی را روایت می کند که به نظر من معقول و منسجم است. این فرضیه ی اصلی، «یهودی متعصب» بودن عیسی است.
دیدن عیسی به عنوان یک «یهودی متعصب» با همان اعتقادات خاص قوم یهود مبنی بر برگزیده بودن و مالک ارض موعود بودن آنها و با همان آرزوهای مسیحایی این قوم برای ظهور مسیح ای که ارض موعود را از حاکمیت کفار رها می کند و حاکمیت و ملکوت خداوند را در آن جاری می سازد، چنان عیسی ناصری را از عیسی مسیح جدا می کند که حتی برای من غیرمسیحی هم تکان دهنده است. ذیل همین تغییر است که چنان که نویسنده مستدل میکند، بشردوستی عام عیسی، صلح طلبی عیسی و عام دانستن رسالت مسیحایی او (برای همه انسان ها) کاملا زیر سوال می رود. اگر بدانی «پسر خدا» لقب عام فرمانداران در آن دوران است و اگر بدانی عیسی خود را مسیح نمی خواند و اساسا سرگذشت عیسی با هیچ یک از الگوهایی که کتب مقدس یهودیان درباره مسیح ترسیم کرده است سازگار نیست و در شریعت موسی، به صلیب کشیده شدن نشانه نفرین خداوند است، از جایی که مسیحیت امروز در آن ایستاده است شگفت زده می شوی. البته اصلان سعی می کند در این کتاب نشان دهد که چه شد قیام کوتاه و شکست خورده ی یک دهقان ساده ی روستایی با مخاطبان محدود یهودی، به دینی جهانی تبدیل شد و با تغییر بستر و مخاطب و چشم پوشی از تاریخ، چنان تغییر ماهیت داد که دیگر هیچ ارتباطی با مبشر خود ندارد.
یکی از نکته های جالب در رویکرد اصلان، مواجهه منصفانه ی او با معجزات و رستاخیز عیسی است. هرچند خود نویسنده می گوید که پذیرش یا عدم پذیرش معجزات، مورخ را از مومن جدا می کند، اما سعی نمیکند از روایت های موجود در اسناد خارج شود و صرفا ابهام های پیش رو و ملاحظاتی را درباره بستر تاریخی و اجتماعی این رویدادها با خواننده در میان می گذارد.

مشاهده لینک اصلی
@سلام! عیسی ناصری ..... راست؟ @ @ Um، بله من و شماStephanie، دوست داشتم با شما ملاقات کنم. @ @ اسم شما چطور بود؟ @ Said عیسی @ و آنچه شیاط است انبار شما نشسته روی؟ @ @ این یک ماشین زمان، ماشین چمن زنی / لپ تاپ، اعتصاب رعد و برق فریب ..... و تا د! ماشین زمان. دوست من اجازه دهید آن را قرض بگیرم تا بتوانم با شما وقت بگذارم و با شما صحبت کنم. ببینید، من این کتاب را در مورد شما خواندید و تصمیم گرفتم که اینجا را متوقف کنم زیرا برخی چیزهایی را که لازم داریم مستقیما دریافت کنیم.این دوست شما بود که ماشین خود را به شما تحمیل کند.اوه، خوب من کلمه ای نیستم استفاده کنید. این یک قیمت سنگین بود.منتظر یک دقیقه، یک کتاب در مورد من؟ چرا؟ من فقط یک طبقه کارگر جو هستم. چه چیزی احتمالا می تواند در مورد من بسیار جالب است که می تواند در کل کتاب منجر شود؟ @Well، بسیاری از کتاب های نوشته شده در مورد شما وجود دارد. یک کتاب بزرگ، به نام کتاب مقدس، به شما به عنوان شخصیت مرکزی آن است که شما را به یک معامله بسیار بزرگ تبدیل کرده است. آن را مسیحی نامید.واقعا؟ من نمی فهمم وقتی از Stephanie هستید؟ام از سال 2013، که تقریبا سال 2013 پس از تولد شما است. ببینید، ما شروع به پیگیری سالها با استفاده از تولد معجزه آسایی کردیم به عنوان یک نقطه شروع. @ @ Miraculous؟ آنچه در مورد تولد من بسیار معجزه بود؟ @ @ در کتاب مقدس یک داستان وجود دارد که شما به یک باکره متولد شده اید، مری، و پاپ شما خود خداست ..... شما پسر خدا هستید .... و یک باکره. از من بپرسید که دقیقا چه اتفاقی افتاد، اما این داستان بسیاری را به مثابه حقیقی معتقد می داند، هرچند که به طور کامل ساخته شده است تا توصیف مسیحیت را با توجه به پیشگویی یهودی مطابقت دهد.مادر من یک شخص عالی است، اما او نبود یک باکره، خواهر و برادر من! نگاه کن، مرد قد بلند را با موی بلند و ساندویچ های شتر پوشان ببینی؟ @ @ Yeahاین برادرم جیمز @ همه ما موج می زد @ سلام @ می گوید جیمز @ اوه، من در مورد او در کتابی که ذکر کردم، زئولت، او نقش بزرگی در مسیحیت زود هنگام ایفا کرد، اما پس از آنکه تمام داستان مریم باکره را به دست آورد، @ من گفتم @ این عجیب است. من در مورد مسیح که صحبت کردن در مورد آن را می دانم، بسیاری از بچه های دیگر مسیح بوده اند و بسیاری از شاگردان خودشان. بدون برخورد با یک مسیح، یک گوسفند را نمی توانید چرخانید. این که آیا ما مسیحیه یا نه، همه ما هم همین چیز لعنتی را می خواهیم ... تا بعضی از اژدها رومی کشیده! این مهاجمان به مدت طولانی ما را اشغال کرده اند! @ Said عیسی @ @ من داستان را درباره چگونگی رفتن به معبد و خراب کردن جداول پول مبادله می خوانم، شما عصبانی شدید. خوش به حالت! شما کاملا انقلابی سیاسی هستید. در کتاب مقدس، شما به عنوان یک صلح دوست داشتنی، نوع هیپی به تصویر کشیده شده است. @ @ واقعا؟ مرد، من نمی توانم آن دسته از برادران رم غربی را تحمل کنم، همه چیز را برای خودم می گیرم و برای مردمم کم می شود. من صلح و آرامش را دوست دارم اما این را نمی بینم که این رمضان روم ها از اینجا بیرون آمده است. خب، یک هیپی؟ @ @ هرگز نفهمیدم. من متاسفم که باید این را بگویم، اما رومی ها می خواهند شما را برای این شیرین کاری دستگیر کنند. فرماندار شما، Pontius Pilate، از شما می خواهد. @ من گفتم @ من می دانم. من مطمئن هستم که رد قاتل من را همراه با بقیه مسیح ها خواهم کشت. @ @ sigh @ @ متاسفم، اما این چیزی است که اتفاق می افتد. هنگامی که رومیان مسیحیت را به عنوان مذهب خود می پذیرند، آنها پیلاتس را شخصیت مخالفی می دانند که از شما می خواهد از صلیب نجات یابد. به نظر میرسد که آنها به نظر میرسند که همدستان یهودیان کسانی هستند که خواستار مرگ شما میشوند.چه چیزی ... چرا؟ @ @ چون رومیها نمیتوانند پس از تبدیل شدن به مسیحی به عنوان بدی به نظر برسند.What ؟؟ فقط آجیل !! چرا مردم من می خواهند من را بکشند؟ هیچ کس نمی تواند باور کند که ..... آیا آنها خواهد شد؟ @ درخواست عیسی @ متاسفانه، آنها عیسی مسیح. برخی از مسیحیان بر این باورند که کتاب مقدس کلمه خدا است و نه یک کتاب مقدس، این امر در طول سال ها منجر به بسیاری از انزجار زشت زشت شد. بسیاری از آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفته و کشته شدند؛ زیرا اعتقاد بر این بود که آنها شما را کشتند. @ @ این باعث می شود که من خیلی ناراحت باشم @ Said عیسی @ من نیز @ من این کتاب را دوست داشتم. همانطور که او در این مصاحبه وحشتناک در مورد فاکس اشاره کرده است، آشکارا آگاه است که چه چیزی در مورد آن صحبت می کند، او دارای چند درجه در مورد موضوع مذهب است. من فکر می کنم هر کسی این کتاب را جذاب ببیند. من به خصوص دوست داشتم که چگونه او این کتاب را به پایان رساند .... همانطور که در اینجا نقل قول می کنم. @ 2000 سال بعد، مسیح پالس ایجاد شده است کاملا عیسی مسیح تاریخ. حافظه مشتاق انقلابی که در سراسر جلیل راه می رفت، با جمع آوری یک ارتش شاگردان با هدف ایجاد پادشاهی خدا در زمین. واعظ مغناطیسی که قدرت وحدت معابد را در اورشلیم، ملی گرایان یهودیت رادیکال که به اشغال رم چسبیده و از دست داده است، تقریبا به طور کامل از دست داده است. این شرم آور است. از آنجا که یکی از چیزهایی که مطالعه جامع عیسی مسیح را امیدوارانه نشان می دهد، این است که عیسی ناصری، عیسی مسیح، هرگز به عنوان عیسی مسیح مجذوب، جذاب و شایسته است. به طور خلاصه، او کسی است که باید اعتقاد داشته باشد. @ من موافقم.

مشاهده لینک اصلی
اوه من خدا من فقط با قسمت اول این کتاب انجام دادم که یک غول پیکر نفس گیر از یک روایت است که به نظر می رسد تم های دردناکی بوروکراتیکThe Wire @ با فحش از @ Game of Thrones @ برای توصیف جهان است که در اورشلیم زیر اشغال رومی قبل، در طول و بعد از زندگی عیسی ناصری. نویسندگان تلاش میکنند بر خلاف ریچارد داوکینز و کریستوفر هیتچنز، این تضادها را در عهد جدید خدشهدار نمیکنند، بلکه به عنوان روایت تاریخی که ممکن است برای توصیف دنیای عیسی ارائه شود، نیست. و از طریق این تحقیق دقیق دقیق نتیجه می شود که کدام بخش از عهد جدید قابل اعتماد است و نمی تواند جزء آن ها باشد. اما رک و پوست کنده، هنگامی که شما شروع به خواندن می کنید، فقط به طلسم نوشتن استادانه می اندیشید و در یک لحظه در تاریخ، در طول زندگی و زمان یک مرد که آموزه های آن اعتقاد یک سوم از مردم امروز در این سیاره زندگی می کنند. بسیار خواندن، بسیار توصیه می شود. - بقیه کتاب را یک شبه انجام داد. آن خوب است. قسمت های دوم و سوم، عمیق تر به تناقض کلیسای اولیه می پردازد؛ چیزی که من باید برای خودم از طریق بسیاری از کتابهای دیگر یاد بگیرم، اما آن چیزی که Aslan با هم در یک روایت قانع کننده و مختصر که باعث خواندن سرگرم کننده می شود، روبرو می شود.

مشاهده لینک اصلی
آقای اسلان پایان نامه ای دارد و برای اثبات آن Zealot را نوشته است. همانطور که ما به زودی در هنگام خواندن کتاب متوجه می شویم، اسلان قصد دارد مأموریت خود را با هر هزینه ای انجام دهد، گاهی اوقات حتی به دلیل منطق خیانت و واقعیت های بسیار تاریخی که ادعا می کند نتیجه گیری های او را به دست می آورد. خیلی زود در کتاب، Aslan به وضوح پایان نامه اش: عیسی \"انقلابی پرحادثه\" بود، همانطور که همه یهودیان دوران آن بودند، در ناآرامی های مذهبی و سیاسی فلسطین در قرن اول میلادی \"[او] کمی شباهت به تصویر شبان نادری که توسط جامعه مادری مسیحی است. »پس اسلان تلاش می کند تا تئوری خود را ثابت کند و به ما می گوید:« تخریب یک مجازات بود که رم تقریبا به طور انحصاری برای جرم فتنه محدود شد. [â € |] جنایت عیسی مسیح، در چشم رم، برای حکومت پادشاهی (یعنی خیانت) تلاش می کرد، جرمی که برای تقریبا هر متقاضی دیگری که در آن زمان کشته شد، کشته شدند. عیسی نیز تنها نیست. انجیل ادعا می کند که در هر دو طرف عیسی مسیح مردانی را که در یونانی لستی نامیده می شوند، یک کلمه اغلب به زبان انگلیسی به معنای â € ~thievesâ €، اما که در واقع به معنای â € ~banditsâ € و رایج ترین نام رومی برای قیامگر یا شورشی. سه شورشی در یک تپه در کوه ها پوشیده شده اند، هر یک از آنها صلیب بدن غوطه ور و خونخوار مردی را که جرأت اظهار اراده روم را داشت، تحمل می کرد. این تصویر به تنهایی باید بر انعکاس انجیل عیسی مسیح به عنوان یک مرد صلح بی قید و شرط [â € |] â € Aslan ادامه می دهد به ما لیستی از نام از شورشیان، انقلابیون و راهزنان از قرن اول فلسطین آنها خود را به عنوان \"مهمانداران\" دیدند. \"آنها نه تنها در برابر رم، بلکه در برابر کاهنان برجسته معبد در اورشلیم قرار گرفتند. کشیشان اصلی دارای جیب های عمیق و بهره برداری از جمعیت بودند و عمق شکاف میان ثروتمندان و فقرا را افزایش دادند. بعضی از انقلابیون خشونت آمیز، حزقیا، رئیس سارق سیمون پرایا و یهودا گالیله بود. این مردان و پیروان خود، اسلحه را سرقت و مبارزه با رومیان و نخبگان یهودی با شمشیر، خون ریخته. سپس سیکاری (Daggermen)، ستیزه جویان که \"حکومت ترور\" خود را آغاز کردند، آمد. فریاد زدن شعار آنها «نه پروردگار، بلکه خدا!» آنها شروع به حمله به اعضای طبقه حاکمه یهودی کردند، غارت اموال خود، آدم ربایی خویش را به خانه و خانه هایشان را سوزاندند. با این تاکتیک ها، آنها ترور خود را به قلب یهودیان می کشیدند، همان گونه که یوزفوس می نویسد، «بیشتر از جنایات آنها وحشت زده ترس آنها بود، هر مرد هرگز انتظار مرگ را مانند جنگ نداشت.» در اینجا من به طور خلاصه برخی از معایب در پایان نامه Aslan را نقض خواهم کرد: 1. اسلان انتظار دارد که ما به این باور برسیم که به این دلیل که دیگر گروه های فلسطین اول قرن بشدت خشمگین بودند، بنابراین عیسی مسیح بود. این به رغم این واقعیت است که اعمال خشونت آمیز عیسی هرگز متعهد نشده بود چند جدول مبدل های پول را در معبد اورشلیم لغو کند. چند کبوتر و بزساعت آزاد شد، اما از آنچه می توان گفت، هیچ کس به طور جدی در این روند صدمه دیده بود. عیسی، به شیوه ای منحصر به فرد، یک انقلابی بود؛ سخنان و اقدامات او نهاد سیاسی را تهدید نمی کرد، بلکه نخبگان کشیشی را که از مذهب استفاده می کردند و به قدرت و قدرت بیشتری دست می یافت، به چالش کشیدند. با این حال، عیسی خشونت آمیز نبود. برعکس، آنچه را که او را بسیار خطرناک ساخته بود، ادعا کرد که قدرتش مستقیما از خدا گرفته شده است، و این معجزات زیادی را برای اثبات این امر به وجود آورد. عسلان اذعان می کند که عیسی انجام بسیاری از اعمال معجزه آسا مانند درمان بیمار، اما او معجزات عیسی را به عنوان \"مگسی\" رد می کند و می گوید که بسیاری دیگر از \"مسیحا\" در قرن اول انجام کارهای شگفت انگیزی انجام دادند. اسلان به ما می گوید که آنچه که عیسی مسیح را متفاوت ساخته بود، بر خلاف دیگران، به طور رایگان معجزات را انجام داد. بنابراین، عیسی واقعا با بقیه متفاوت بود. پس از آن یک سوال مطرح می شود: چرا عیسی معجزات خود را به صورت رایگان انجام داد وقتی که تمام شفا دهنده های دیگر برای کارشان متهم شدند؟ اگر او یکی دیگر از انقلابی های خشونت آمیز بود، آیا او پول لازم برای تامین مالی جنبش خود را ندارد و شاگردانش را بازجویی می کرد؟ به منظور اثبات این که عیسی انقلابی خشن بود، اسلان به انجیل لوقا اشاره می کند: \"اگر شما یک شمشیر نداشته باشید، بروید و اسلحه خود را بفروشید و یکی را بخرید. »(لوقا 22:36) این جمله هزاران بار مورد بحث قرار گرفته است و به نظر می رسد مضحک به نظر می رسد که دوباره در مورد آن صحبت کنیم، اما در اینجا می رود. ما باید به این نقل قول در متن آن نگاه کنیم: «و او به آنها گفت:« وقتی شما را بدون کیف پول و کیسه فرستادم، چیزی نداشتید؟ »و گفتند:« \"نه، هیچ چیز.\" و او به آنها گفت: \"حالا، بگذار او که کیف پول دارد، آن را نیز بپوشاند، همچنین یک کیسه، و آن کسی که هیچ شمشیری ندارد، لباس خود را فروخت و آن را خریداری کند. برای من به شما می گویم که این چه نوشته شده است باید در من برآورده شود، و او با تجاوز به عدد شمرده شده است. برای آن که به من اشاره کند تحقق آن است. »و آنها گفتند:« لرد، نگاه کنید، دو شمشیر است ». او به آنها گفت:« این کافی است. » (لوقا 22: 35-38) عیسی برای سخن گفتن در استعاره شناخته شده بود. در اینجا، به شاگردان خود می گویم که حتی در طول زمان او با آنها بوده است، آنها هیچ فایده ای نداشتند، زمان بعد از ه ...

مشاهده لینک اصلی
بیا با آن روبرو شویم. متکلمان و مورخین مذهبی هرگز در کنار هم نخواهند ماند. من از یک صحنه در رمان سفر سفر هوشمندانه کلیفورد سیماک، Mastodonia یاد گرفته ام. مخترع روش اختراع سفر زمان توسط یک روبی، یک کشیش و یک وزیر پروتستان که خواهان خرید حقوق منحصر به فرد سفر به زمان عیسی مسیح است، برآورده می شود. مخترع می گوید،Tats فوق العاده است. شما سه نفر می توانید به عقب برگردید و حقیقت را در مورد عیسی پیدا کنید. @ اما سه برنامه دیگر دارند. آنها می خواهند زمان سفر خود را به طور کامل ببندند. برای آنها و برای ایمان پیروانشان بهتر بود که بدانند. در این زمینه، سه رهبر این ادیان توافق کردند که جهل بهترین است. وقتی به دنیایreal می آید جستجو برای عیسی مسیح تاریخی است. من فکر می کنم شکل مشابهی از اصطکاک وجود دارد. بسیاری از مردم به راحتی نمیخواهند حقایق تاریخی را بخوانند، مخصوصا اگر آنها با ایمان خود مقابله کنند. اسلان مجبور است با مصاحبه های آیسینین مانند اوضاع بدخیم که در Fox News قرار دارد، مقابله کند. من مطمئن هستم که انجیل ها در حال حاضر صنعت کلبه را مجبور کرده اند نقاط زئولت را نقض کنند، در حالیکه این یک کتاب فروش است. اما امیدوارم سرهای کولر غالب شود زیرا مردم این کتاب را مطالعه می کنند و شواهد اسلان را برای ادعاهای او درباره عیسی بررسی می کنند. اما واقعا ادعای او نیست. اسلان هیچ آشکاری از تکان دادن زمین و اطلاعات جدیدی را که پیش از این توسط مورخان ندیده بود ارائه می دهد. از کجا نویسنده برتر است، تمام این اطلاعات را در مورد زمان عیسی مسیح و ارائه در قالب یکپارچه، دقیق و بسیار سرگرم کننده است. اسلان زندگی و زمانهای عیسی ناصری را بررسی می کند که یک یهودی است که در زمان رم در سرزمین های یهودی زندگی می کند و اغلب بی رحمانه است. این زمانی است که پیامبران می گویند که مسیح فراوان است و سلسله مراتب مذهبی اغلب فاسد است. عیسی یکی از مردان است که ادعا می کند که مسیح است، اما نویسنده نشان می دهد که در آن پیام او متفاوت است و چگونه پیروان او پس از مرگ او را تغییر داد. نکته اصلی اینجاست و کسی که وفاداران را تحریک می کند این است که عیسی به عنوان نه تنها یهودی (بدون تعجب بزرگ وجود دارد)، بلکه یکی از معلمان زئولوت که مسیحیان به بازگشت حکومت یهودیان و زمین،Kingdom of خدا، نه یکی در آخرت. مسیحیت عملا حدود 50 سال پس از مرگ او به پایان می رسد که پل آن را دوباره به مذهب برای تمدنیات تبدیل می کند و نه پیام یهودی منحصر به فرد که مسیح و رسولان در اصل آن را به معنای آن بود. اما اسلان واقعی پیروزی ادعاهای خود را در مورد عیسی، اما چقدر خوب او محل و زمان که همه این اتفاق افتاده است. برای یک کار غیر از داستان از این نوع، آن را به راحتی خوانده شده و جذاب ترین است که Ive تجربه. این واقعا زنده است، زیرا او محیط های فرهنگی، مذهبی و سیاسی را توصیف می کند. هر دو شخصیت اصلی و جزئی در مورد مراقبت های شگفت انگیز و جزئیات مورد توجه قرار می گیرند. و من فکر می کنم این است که Aslan واقعا به ما کمک می کند تا درک کنیم. قرار دادن اعمال عیسی مسیح، پل، رسولان، هرود، پیلاته و بقیه قاتلان در قبال واقعیت تاریخی، به ما می آموزد که واقعا چه اتفاقی رخ می دهد. اما اگر شما در حال وقوع رویدادهایی هستید که فقط در انجیل نوشته شده اند نه توسط اساتید خود نوشته شده و 70 تا 100 سال پس از این واقعه نوشته شده است، شما باید برخی از فرضیه های قضایی را مطرح کنید. اسلان از نوشته های دیگر آن زمان برای ارزیابی اسطوره و واقعیت استفاده می کند. در بعضی موارد، او نشان می دهد که چگونه وقایع خاص نمی توانند به دلیل آنچه که ما از نظر تاریخی می دانیم اتفاق بیفتد؛ به عنوان مثال کشتار کودکان توسط هرود پس از تولد عیسی که هیچ مبنایی در حقیقت به عنوان تاریخچه هرود از تاریخ بزرگ توسط مورخان معاصر مستند نشده است و هیچ رویدادی برای وقوع یا تولد عیسی در بیت لحم ثبت نشده است، که اکثر دانشمندان با آن موافق هستند در واقع در ناصره متولد شد و داستان تولدش در بیت لحم قرار بود تا جنبه های خاصی از نبوت مسیح را توجیه کند. اما دیگر بار دیگر، اسلان حوادثی مانند رستاخیز را به عنوان حوادثFaith رویدادهای @ و نه یکی از اهمیت تاریخی برای مطالعه بی اعتبار می کند. مطمئنا، این جایی است که مردم ایمان اکثرا اعتراض می کنند و از جنبه های به اصطلاح آسلان برای ارتکاب خود استفاده می کنند، همانطور که در مصاحبه فاکس اشاره شده است. با این حال، باید به این نکته پی ببریم که آیا نویسندگان تحقیق خود معتبر و معتبر هستند یا خیر. تحقیقات Aslans بسیار با آنچه که قبلا شناخته شده بود خیلی خوب است. او همچنین به من اطلاعات زیادی داد که من با آن آشنا نبودم و آن را به نحوی نگه داشت که حدس زده بودم که این یک داستان غم انگیز است. ترکیب کاملی از تحقیقات تاریخی و روایت. آنچه که واقعا اتفاق می افتد، همانطور که شما این کتاب فوق العاده را خوانده اید، این است که شما بر اساس توانایی خود برای داشتن یک ذهن باز و سوق دادن باورها و مفروضات خود، پذیرفته یا نه پذیرفتهاید. و این خوب است آنچه شخص با بینش در این کتاب انجام می دهد کاملا به فرد است. اما این یک کتاب مهم برای خواندن است و من نمی توانم آن را به شدت برای افراد مذهبی توصیه کنم ... یا هیچکدام.

مشاهده لینک اصلی
3.5 starsThe تمام وقت من خواندن زئولت، من این را ببینید: خوب، ok.So، من واقعا فکر کردم این جالب بود، به خصوص تمام چیزهای خنده دار تاریخ است که اتفاق افتاده قبل، در طول و پس از تولد و مرگ عیسی. با این حال. گاهی اوقات نویسنده مانند کسی است که هرگز آن را ندیده است که یکبار پس از آنکه این دین را دچار ضربه زد، بنابراین همه چیز به عنوان یک دانشمند فوق العاده محسوب نمی شود. بعضی از آن ها به نظر می رسد کمی آه-هاه! ببینید چطور احمقانه چیزی برای ایمان آوردن وجود دارد؟ بنابراین مذهب نئون-ننر! ... ish.Hey! من می توانم ارتباط برقرار کنم. می دانم که بسیاری از مردم می گویند که آنها در کلیسا بزرگ شده اند، اما زمانی که من آن را می گویم، منظورم این است. من تمرینات کتاب مقدس را انجام دادم، روم جاده را مطالعه کردم و می توانستم یوحنا 3: 16 را در خوابم بگویم. اما بیشتر از آن، به من گفته شد کتاب مقدس را مطالعه کرده و به کلام خدا گوش فرا دهم. بنابراین، به دلیل اینکه من با تمام قلب من اعتقاد داشتم، تا زمان آماده شدن برای فارغ التحصیلی از دبیرستان بیش از یک بار، تمام کتاب مقدس را بخوانم. بله، حتی کتابهای تصادفی مانند Nehemiah \u0026 amp؛ حاجی من آنچه را که من انتظار داشتم انجام دادم و کلمه ی خدا را مطالعه کردم. و در آنجا دروغ است برای مردم مانند من و (من فرض از پیش گفتار) رضا Aslan. مگر اینکه شما مایل به داشتن ایمان هستید ... ایمان کورکور واقعی در خدای خود ... پس خواندن کتاب مقدس ممکن است دین شما را از دست بدهد. از آنجا که چشمانداز آن چیزی است که بعضی از آن را برای برخی از ما غیرممکن می توان به بیانات و احساسات بسیار متناقض در آن نگاه کرد و هنوز به نسخه مدرن مسیحیت اعتقاد دارند. من می توانم تمام چیزهایی را که به سادگی حساس نبودم، به من، اما من در واقع علاقه مند به تبدیل هر کس دور از باور به عیسی مسیح خود را. من یک معتقد بزرگ در شما هستم، من ذهنیتی را به وجود می آورم، بنابراین سعی می کنم آن را کوتاه نگه دارم. یکی از چیزهایی که همیشه به من حمله کردند (و اسلان آن را در این کتاب ذکر کرد) این بود که خدای یهودیان آنها را فرمان داد بیش از یک بار، زمانی که آنها بیش از یک شهر را گرفتند، برای کشتن هر مرد، زن، کودک و نوزاد ... نه به گاوهای نابینا خوشمزه! 1 سموئیل 15: 2 - 3 اما به هر دلیلی، سقط جنین در حال حاضر به نظر خداحافظی بدی است. در حال حاضر، با کنار گذاشتن این واقعیت که عهدجدید نیامده یکی از راهها یا دیگری در مورد سقط جنین با لباس قدیمی کت و شلوار خوب، آن را معنی ندارد که کشتن کودک / نوزاد دشمن شما خوب است اگر شما ادعای خود را در برخی از زمین، اما سقط جنین برخی از اقدامات وحشتناک قتل است. منظورم این است که اگر شما به طور منطقی نگاه کنید، کتاب مقدس به وضوح می گوید مواردی وجود دارد که شما مطمئنا یک کودک تصادفی را می کشید. تثنیه 21: 18 - 21 به نظر من، به این معناست که بچه ها به طور کلی برف های ویژه ای تحت قانون کتاب مقدس نیستند، بنابراین وقت آن است که برای متوقف کردن لگد زدن درمانگاه های سقط جنین و شروع به ترس از خداوند در نوجوانان خود قرار دهید. اگر شما یک بار دیگر من را می بینید، مأمور، من برخی از سنگ های بزرگ الاغ را برداشتم و بزرگان را گرفتم! اما، آن! عهدعتیق است. در مورد کل ... بگذار بچه های کوچک به من بیایند و مانع آنها شوند، زیرا پادشاهی خدا متعلق به چنین چیزهایی است؟ خوب، این قطعا خیلی بهتر است. اما شما از من می خواهید اعتقاد داشته باشید که در مورد همان خدا صحبت کرد، درست است؟ و من متاسفم، اما به من، که فقط ژل نیست. خوب، نگاه کن من مطمئن هستم که بسیاری از متفکران متفکر وجود دارند که می توانند این را بحث کنند و راهی پیدا کنند که آن را به طور صریح و صحیح متهم کند. و من می توانم شرط بگذارم که اکثر آن چیزی شبیه به این را می گویند: صدای گریه، صدای گریه، ما همیشه نمی توانیم خالق جهان را درک کنیم، صدای کوبیدن، صدای کوبیدن، جایی که جایی برای پرسیدن خدا نیست، صدای تلخی، صدای گریه، سوالاتی مانند این وقتی که ما در مقابل او ایستاده ایم، می خندیم، صدای گریه، و غیره ... و این خوب است اگر این چیزی است که شما اعتقاد دارید.اما صادقانه آن را هرگز نبوده است که کتاب مقدس گفت که در نهایت من را متقاعد کرد که آن را فقط یک کتاب نوشته شده است هزاران نفر سالها پیش توسط مردان تصادفی. نه این چیزی بود که نمی توان گفت که در نهایت مقیاس ها را برای من گذاشت. از آنجا که تا به حال من نگران، ده فرمان چند @ دستورات @ خجالتی است. همانطور که در کجا، جهنم شما تجاوز نمی شود و شما کوچکترین بچه نیستید؟ البته، قسمت های مبهم وجود دارد که می توانید برای پشتیبانی از این واقعیت که شما می توانید از جنایات وحشتناک ترین آنها در برابر هرکسی باشد، اما اگر دروغ گفتن و بالغی از موزیک فریاد بزنند، آیا شما فکر می کنید که انگشت یک ساله 3 ساله سزاوار یکی است؟ بله، می بینید که چطور همه کار می کردم؟ اوه گاهی اوقات من فریبنده هایی را می بینم که به من عصبانی می شوند. توجه: من خیلی خوشحالم که نمی توانم بپردازم اگر ما این کار را در لب به لب انجام می دهیم، وقتی ازدواج می کنید، باکره باشید. {قرار دادن نمادهای دست و پنجه نرم در اینجا} # thankful خوب، من می توانم احساس برخی از همان گرما در Aslans نوشتن. و در حالی که من متوجه شدم که محل از آن آمده است، آن را لزوما به این معنی نیست که آن را ساخته شده او را صدا در یک حق فقط معنای maam معنی.اگر من توسط تاریخ واقعی از زمان غرق شد و با برخی از نکات Aslan ساخته شده، من تعجب می کنم که چقدر عیسی زندگی را در م ...

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب غیور


 کتاب هشت اتاق شادی
 کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند
 کتاب شهرهای کاغذی
 کتاب ایزدان هم
 کتاب به کسی مربوط نیست
 کتاب همه دختران گمشده