کتاب غاز وحشی

اثر جان پاتریک شنلی از انتشارات نیلا - مترجم: مهدی ماکویی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب غاز وحشی
جستجوی کتاب غاز وحشی در گودریدز

معرفی کتاب غاز وحشی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب غاز وحشی


 کتاب خشونت
 کتاب مرید راستین
 کتاب درباره رهبری
 کتاب نقطه امگا
 کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه
 کتاب استیو جابز