کتاب عیسی،پسر انسان

اثر جبران خلیل جبران از انتشارات سخن - مترجم: موسی اسوار-ادبیات آمریکا

کتاب "عیسی، پسر انسان" نوشته‌ی جبران خلیل جبران، زاده بشر‌ی لبنان از نویسندگان لبنانی-آمریکایی و خالق پیامبر است. در بخشی از این کتاب می‌خوانید: در سال ۱۹۲۳، پیامبر، اثر ماندگار و جهانی جبران، منتشر شد و چه در آمریکا و چه در دیگر نقاط جهان، مخاطبان بسیار یافت و نام و آوازه فراگیر و بازده‌ی مادی نظرگیری برای او فراهم کرد. او در سال ۱۹۲۶ "ماسه و کف" و در ۱۹۲۸ "عیسی پسر انسان" را منتشر کرد. سرانجام، شدت بیماری و وخامت حال جبران چنان شد که او در چهل‌وهشت‌سالگی، چشم از جهان فروبست. جبران خلیل جبران بسا که ازنظر تفکر با بسیاری از بزرگان اندیشه هم‌رأی و هم‌سخن باشد، اما شیوه طرح و شیوایی بیان او اسلوبی متمایز به دست می‌دهد که نکهت و تأثیر آن یگانه و مختص اوست. کتاب "عیسی،پسر انسان" نیز همانند بیشتر مجموعه آثار او طیف رنگ‌رنگی است که لایه‌های پنهان حس و ضمیر را می‌نوازد و حالاتی گونه‌گون از خلسه و بیداری، از غیبت و حضور، از لمحه و تأمل و از سکر و صحو برمی‌انگیزد. با این وصف، گاه در خوانش و بازخوانی آن‌ها، جذبه وجد و حال، در عین اندیشگی، روح و وجدان را مسخر می‌کند؛


خرید کتاب عیسی،پسر انسان
جستجوی کتاب عیسی،پسر انسان در گودریدز

معرفی کتاب عیسی،پسر انسان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب عیسی،پسر انسان


 کتاب جدایی معنوی
 کتاب اشتهای آمریکایی
 کتاب رک و راست باشید
 کتاب درباره رهبری
 کتاب جانی پنیک و انجیل رویاها
 کتاب شورش خرگوش ها