کتاب عکاسی چیست؟

اثر جیمز الکینز از انتشارات نشر چشمه - مترجم: گلناز سرکارفرشی-ادبیات آمریکا

جیمز الکینز در کتاب عکاسی چیست؟با نقد برنده و روش بدیع و گاه غریب خود درصدد است تا با رویکردی پدیدار شناسانه کتاب اتاق روشن رولان بارت را،که همچنان در فهرست کتاب های مهم رشته عکاسی و مطالعات رسانه و مطالعات بصری قرار دارد،به نقد بکشد،عکاسی چیست؟با مجموعه ی بسیار متنوعی از تصاویر و نوشتاری با فرم ناآشنا ولحن تند و تیز خود دریچه های تازه ای را به روی کتاب بارت می گشاید،از این رو مطلوب آن است که خواننده پیش از به دست گرفتن این کتاب با فرم و محتوای کتاب بارت آشنایی به هم رسانده باشد.


خرید کتاب عکاسی چیست؟
جستجوی کتاب عکاسی چیست؟ در گودریدز

معرفی کتاب عکاسی چیست؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عکاسی چیست؟


 کتاب تختخوابت را مرتب کن
 کتاب سفال شکسته
 کتاب رئیس جمهور گم شده
 کتاب جهان هستی هوایت را دارد
 کتاب قواعد خوردن (راهنمای تغذیه سالم)
 کتاب قطار سریع السیر توکیو-مونتانا