کتاب عکاسی چیست؟

اثر جیمز الکینز از انتشارات نشر چشمه - مترجم: گلناز سرکارفرشی-ادبیات آمریکا

جیمز الکینز در کتاب عکاسی چیست؟با نقد برنده و روش بدیع و گاه غریب خود درصدد است تا با رویکردی پدیدار شناسانه کتاب اتاق روشن رولان بارت را،که همچنان در فهرست کتاب های مهم رشته عکاسی و مطالعات رسانه و مطالعات بصری قرار دارد،به نقد بکشد،عکاسی چیست؟با مجموعه ی بسیار متنوعی از تصاویر و نوشتاری با فرم ناآشنا ولحن تند و تیز خود دریچه های تازه ای را به روی کتاب بارت می گشاید،از این رو مطلوب آن است که خواننده پیش از به دست گرفتن این کتاب با فرم و محتوای کتاب بارت آشنایی به هم رسانده باشد.


خرید کتاب عکاسی چیست؟
جستجوی کتاب عکاسی چیست؟ در گودریدز

معرفی کتاب عکاسی چیست؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عکاسی چیست؟


 کتاب تجربه و هنر زندگی 7
 کتاب پایان هالیوودی
 کتاب از عرش به فرش
 کتاب فلسفه زندگی موفق
 کتاب جیغ اساسا کارساز است!
 کتاب جامعه شناسی دوران کودکی