کتاب عملی کردن دانسته ها

اثر کن بلانچارد از انتشارات پیک آوین - مترجم: مامک بهادر زاده-ادبیات آمریکا
خرید کتاب عملی کردن دانسته ها
جستجوی کتاب عملی کردن دانسته ها در گودریدز

معرفی کتاب عملی کردن دانسته ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عملی کردن دانسته ها


 کتاب من و داداش رباتم
 کتاب عظمت خود را دریابید
 کتاب عصر بی گناهی
 کتاب یک پیک نیک پرماجرا
 کتاب جنگ بازاریابی
 کتاب زیبای خفته