کتاب علم علیه شانس

اثر مارک تواین از انتشارات نشر چشمه - مترجم: علی مسعودی نیا-ادبیات آمریکا

توی جاکفشی قایم شدم. باید از خودت خجالت بکشی که این جوری راحت خوابیدی، اون هم توی همچین توفان وحشتناکی ... ... ... آخه وقتی یک نفر خوابیده چه طوری می‌تونه خجالت بکشه؟ این حرفت که منطقی نیست. اونجلاین جان وقتی آدم می‌خوابه دیگه نمی‌تونه از چیزی خجالت بکشه؛


خرید کتاب علم علیه شانس
جستجوی کتاب علم علیه شانس در گودریدز

معرفی کتاب علم علیه شانس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب علم علیه شانس


 کتاب رفقای خیالی
 کتاب موشکی به نام گالیله
 کتاب پسری که قبلا بودم
 کتاب ارواح
 کتاب پول
 کتاب پیدایش