کتاب عشق دیوانگی و مرگ

اثر آن سکستون از انتشارات سرزمین اهورایی - مترجم: طیبه شنبه زاده-ادبیات آمریکا

Love Poems, Anne Sexton
عنوان: عشق دیوانگی و مرگ ؛ عاشقانه‌های آن سکستون؛ شاعر: آن سکستون؛ مترجم: طیبه شنبه‌ زاده؛ تهران، سرزمین اهورایی؛ 1393؛ در 67 ص؛ شابک: 9786006792248؛ موضوع: شعرهای عاشقانه آن سکستون - قرن 20 م


خرید کتاب عشق دیوانگی و مرگ
جستجوی کتاب عشق دیوانگی و مرگ در گودریدز

معرفی کتاب عشق دیوانگی و مرگ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب عشق دیوانگی و مرگ


 کتاب روان درمانی گروهی
 کتاب گام هایی به سوی موفقیت
 کتاب نفرتی که تو می کاری
 کتاب باور کن تا به دست بیاوری
 کتاب تب بشکه
 کتاب سنگ شیطان