کتاب عرفان و فیزیک جدید

اثر مایکل تالبوت از انتشارات علم - مترجم: محسن فرشاد-ادبیات آمریکا

Mysticism and the new physics,1992, Michael Talbot
عنوان: عرفان و فیزیک جدید؛ اثر: مایکل تالبوت؛ مترجم: محسن فرشاد؛ مشخصات نشر: تهران، انتشارات علم، 1391، در 204 ص، شابک: 9789642244249؛ موضوع: عرفان، فیزیک، فلسفه
این کتاب با همین عنوان با ترجمه مجتبی عبدالله نژاد در سال 1390 توسط انتشارات هرمس نیز به چاپ رسیده است


خرید کتاب عرفان و فیزیک جدید
جستجوی کتاب عرفان و فیزیک جدید در گودریدز

معرفی کتاب عرفان و فیزیک جدید از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب عرفان و فیزیک جدید


 کتاب اعتماد بنفس
 کتاب فلسفه جسمانی
 کتاب تورفین، وایکینگ مهربان ۱
 کتاب داغ ننگ
 کتاب اوج کامیابی
 کتاب گور به گور