کتاب عاشقانه تاریک عمیق

اثر جویس کارول اوتس از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: معصومه عسکری-ادبیات آمریکا

این کتاب شامل ۱۳ داستان کوتاه از اوتس است. قهرمانان این داستان‌ها همچون سایر نوشته‌های او، زن‌ها هستند. عشق، روابط زناشویی و خیانت درون‌مایه‌ی قصه‌های او را تشکیل می‌دهند.او در داستان کوتاه عاشقانه، تاریک، عمیق، اوتس با دست گذاشتن بر شاعر معاصر «رابرت فراست»، ادبیات معاصر آمریکا را نقد می‌کند؛


خرید کتاب عاشقانه تاریک عمیق
جستجوی کتاب عاشقانه تاریک عمیق در گودریدز

معرفی کتاب عاشقانه تاریک عمیق از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب عاشقانه تاریک عمیق


 کتاب فراموش شده
 کتاب جان آگاه
 کتاب باغ وحش شیشه ای
 کتاب مهارت های فروش
 کتاب تاریخ آمریکا
 کتاب کسی که هرگز دریا را ندیده بود