کتاب طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی

اثر جان دبلیو،کرسول از انتشارات دوران - مترجم: اسماعیل سعدی پور-ادبیات آمریکا
خرید کتاب طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی
جستجوی کتاب طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی


 کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی
 کتاب ماهی چاق گنده ی من که زامبی شد (جلد اول)
 کتاب درباره نوآوری
 کتاب مجموعه ماجراهای نانسی درو (جلدهای 9تا12)
 کتاب عقل معاش
 کتاب فرنی و زویی