کتاب سیاست پردازی و نیرنگ

اثر جان کولمن از انتشارات مروارید - مترجم: یحیی شمس-ادبیات آمریکا
خرید کتاب سیاست پردازی و نیرنگ
جستجوی کتاب سیاست پردازی و نیرنگ در گودریدز

معرفی کتاب سیاست پردازی و نیرنگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سیاست پردازی و نیرنگ


 کتاب پدرخوانده
 کتاب فاصله ها را از میان بردار!
 کتاب میخائیل و مارگریتا
 کتاب فارنهایت 451
 کتاب خودت را جمع و جور کن
 کتاب علم عشق