کتاب سورن کی یرکگور

اثر استیون کرایتس از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: خشایار دیهیمی-ادبیات آمریکا

بیش از بیست و پنج سال از چاپ اول «مجموعهٔ نسل قلم» می‌گذرد. این کتاب‌ها زندگینامه نیستند، بلکه شرح و تفسیر و نقد آثار و اندیشه‌های نویسندگان هستند و اگر چه حجمشان اندک است اما می‌توانند نقطهٔ شروع خوبی برای خوانندگانی باشند که در پی راه یافتن به مضامین اندیشه‌های این نویسندگان و متفکران هستند.

سورن کیرگگور جلد ۶ مجموعه در چاپ نشر نو، جلد ۲۵ نسل قلم در چاپ قدیم


خرید کتاب سورن کی یرکگور
جستجوی کتاب سورن کی یرکگور در گودریدز

معرفی کتاب سورن کی یرکگور از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سورن کی یرکگور


 کتاب لبخند بی لهجه
 کتاب کاغذ دیواری زرد
 کتاب آینده ی خود را بسازید
 کتاب گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا
 کتاب ثمره ی پاریس
 کتاب اعتماد هوشمندانه