کتاب سنگ شیطان

اثر نورا رابرتز از انتشارات لیوسا - مترجم: الهه صالحی-ادبیات آمریکا

دوستانی قدیمی -کیل،فاکس و گیج - و سه زنی که دست تقدیر آنان را بر سر راهشان قرار داده است _کویین،لایلا و سی بل_همگی کابوس هایی مشترک از خون و آتش و خشونت می دیدند.هیچ یک از آنان نمی توانست این حقیقت را که در این دوره ی هفت اهریمن قوی تر شده بود ، نادیده بگیرد.اهریمن از وحشتی که می آفرید تغذیه میکرد.اما حالا که سنگ یشم یکپارچه شده بود،میتوانست سلاحی بر علیه اهریمن باشد.البته اگر آنها می فهمیدند که چگونه ازآن استفاده کنند.


خرید کتاب سنگ شیطان
جستجوی کتاب سنگ شیطان در گودریدز

معرفی کتاب سنگ شیطان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سنگ شیطان


 کتاب کلیدهای عادت دادن فرزند به کار در خانه
 کتاب بازآفرینی
 کتاب اداره پست
 کتاب عشق ویرانگر
 کتاب شادترین کودک محله
 کتاب ترانه ها ی باب دیلن دهه ی1960