کتاب سنتائور

اثر جان آپدایک از انتشارات مروارید - مترجم: سهیل سمی-ادبیات آمریکا

رمان سنتائور در سال 1963 در آمریکا به چاپ رسید و بلافاصله مورد توجه منتقدان ادبی قرار گرفت. یک سال بعد، جایزه‌ی ادبی «نشنال بوک اوارد» آمریکا را به خود اختصاص داد و سال بعد صاحب جایزه‌ی بهترین رمان خارجی در فرانسه شد. از آن پس کمتر سالی بوده که رمان سنتائور تجدید چاپ نشود.
سنتائور از یک سو بُعدی اساطیری دارد و از سوی دیگر، زندگی معاصر طبقه‌ی متوسط آمریکا را به زیبایی تحلیل می‌کند. کمتر رمانی است که رابطه‌ی پدر و پسر در آن تا این حد زیبا و موجز تصویر شده باشد. این رمان روایت‌گر عشق پسری است به پدرش، پدری که همچون شیرون فرزانه با روح ساده و افکار بغرنجش ناخودآگاه طالب مرگ است.


خرید کتاب سنتائور
جستجوی کتاب سنتائور در گودریدز

معرفی کتاب سنتائور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سنتائور


 کتاب خانه ای روی گودال
 کتاب فلسفه سیاسی استوارت میل
 کتاب سوداگر
 کتاب سلاخ خانه شماره پنج
 کتاب همه ما عجیب و غریبیم
 کتاب اول سود