کتاب سلن، دختر کلئوپاترا

اثر میشل موران از انتشارات جویا - مترجم: ارغوان جولایی -ادبیات آمریکا

سلن دختر کلنوپاترا بعد از خودکشی مادرش اسیر اگوستوس امپراتور روم می‌شود و زندگی پرماجرای خود را درباره‌ی روم شرح می‌دهد. این رمان تاریخی که بر اساس مستندات نوشته شده تصویری از امپراتوری روم در دوران شکوه و عظمتش است؛


خرید کتاب سلن، دختر کلئوپاترا
جستجوی کتاب سلن، دختر کلئوپاترا در گودریدز

معرفی کتاب سلن، دختر کلئوپاترا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سلن، دختر کلئوپاترا


 کتاب جعبه دکمه ای گوئندی
 کتاب شرق بهشت
 کتاب فقر احمق می کند
 کتاب دشت بهشت
 کتاب گور به گور
 کتاب فقط استدلال