کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی

اثر ال اریس از انتشارات سیته - مترجم: سنبل بهمنیار-ادبیات آمریکا

کتابی در مقایسه‌ی بازاریابیِ تبلیغات‌ محور و بازاریابیِ روابط‌ عمومی‌ محور


خرید کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی
جستجوی کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی در گودریدز

معرفی کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی


 کتاب تحول روح، تجلی عشق
 کتاب موش کوچولو
 کتاب فروید در مقام فیلسوف
 کتاب سقوط شادی بخش
 کتاب مرد بی وطن
 کتاب یک زن و هزار سودا