کتاب سرشت راستین انسان

اثر اریک فروم از انتشارات دات - مترجم: فیروز جاوید-ادبیات آمریکا

فلسفه ماركس همچون اغلب انديشه‌هاي اگزيستانسياليستي بيانگر اعتراضي عليه از خود بيگانگي انسان، گم‌كردگي خويشتن و تبديل‌شدن فرد به شيء است. جنبشي است عليه آن نوع ناانسان‌سازي و ماشين‌وار شدن انسان كه در ذات توسعه صنعتي غرب نهفته است. فلسفه ماركس نوعي اعتراض است. اعتراضي ملهم از اعتقاد به انسان و به ظرفيت او براي آزادكردن خود و تحقق بخشيدن به توانمندي‌ها و استعدادهايش. اريك فروم در اين اثر كوشيده‌است مفهوم انسان را در نظر ماركس به شيوه ساده‌اي به نگارش درآورده و درك نوشته‌هاي دشوار او را براي خواننده آسان سازد.


خرید کتاب سرشت راستین انسان
جستجوی کتاب سرشت راستین انسان در گودریدز

معرفی کتاب سرشت راستین انسان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سرشت راستین انسان


 کتاب بیلی بتگیت
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب بازگشت پدران، پسران و سرزمین مابینشان
 کتاب جنگی که نجاتم داد
 کتاب سه گانه شکارچیان (1)
 کتاب مرگ در جنگل