کتاب سرشار زندگی

اثر جان فانته از انتشارات اسم - مترجم: محمدرضا شکاری-ادبیات آمریکا

پای نیاز پرشورم به او هم وسط بود. از اولین باری که دیدمش دچارش شدم. دفعه‌ی اول رفت. از خانه‌ی خاله‌اش، آن‌جا که موقع خوردن چای همدیگر را دیده بودیم بیرون رفت، و من حالم بدون او خوب نبود، علیلی بیش نبودم تا این‌که دوباره دیدمش. اما به خاطر او باید جور دیگری زندگی می‌کردم. یک خبرنگار، یک بنا هر چی که دم ‌دست بود. نثرم، هر جوری بود، از او نشأت می‌گرفت. چون همیشه حرفه‌ام را کنار می‌گذاشتم، ازش نفرت داشتم، ناامید می‌شدم، کاغذ را مچاله می‌کردم و پرت می‌کردم وسط اتاق. اما او می‌توانست آن نوشته‌های دور انداخته شده را زیر و رو کند و یک چیزهایی دستگیرش شود، من هم واقعا هیچ‌وقت نمی‌دانستم کی خوبم... ؛


خرید کتاب سرشار زندگی
جستجوی کتاب سرشار زندگی در گودریدز

معرفی کتاب سرشار زندگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سرشار زندگی


 کتاب درآمدتان را 1000 درصد افزایش دهید
 کتاب خاطرات باب دیلن
 کتاب تپه های سبز آفریقا
 کتاب رقص با اژدهاها
 کتاب قلب ، شکارچی تنها
 کتاب موفقیت شخصی