کتاب زن غیرضروری

اثر ربیع علم الدین از انتشارات قطره - مترجم: هرمز گیلیانه-ادبیات آمریکا

عاليه صالح در آپارتمانش در بيروت تنها و در محاصره‌ی انبوه كتاب‌هايش زندگی می‌كند. عاليه تنها، بی‌فرزند و مطلقه «زائده‌ی غيرضروری» خانواده‌اش است. اين زن صريح‌اللهجه كه دنيای خود و گذشته‌ی پيچيده‌اش را از دريچه‌ی آثار ادبی فاخر می‌بيند سالی يكی از كتاب‌های محبوبش را به عربی ترجمه و آن‌گاه گوشه‌ای انبار می‌كند. ترجمه‌هايش را هرگز هيچ‌كس نخوانده است. خواننده با ذهن بازيگوش عاليه در سرك كشيدن‌هايش به حال و گذشته‌ی بيروت همراه می‌شود. ملاحظاتی رنگارنگ در باب ادبيات، فلسفه و هنر با تاخت و تاز خاطراتی از جنگ داخلی لبنان و گذشته‌ی پرتلاطم خود عاليه درهم می‌آميزد. عاليه، در حالی كه سعی می‌كند بر بدن رو به سا‌لخوردگی و غليان خودجوش احساساتش غلبه كند، با فاجعه‌ای غيرقابل تصور، كه تتمه‌ی زندگی‌اش را تهديد می‌كند، مواجه می‌شود؛


خرید کتاب زن غیرضروری
جستجوی کتاب زن غیرضروری در گودریدز

معرفی کتاب زن غیرضروری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زن غیرضروری


 کتاب توپ های ماه اوت
 کتاب در هوای رقیق
 کتاب غاز وحشی
 کتاب پاچینکو
 کتاب دینامیت موفقیت
 کتاب درباره کارگردانی فیلم