کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش

اثر جرج دبلیو بوش از انتشارات قطره - مترجم: علی رضا جباری (آذرنگ)-ادبیات آمریکا

پذیرش: من میانه رو از نظر سیاسی به سمت چپ حرکت می کنم، به GW Bush رای ندادم و در ریاست جمهوری او را دوست نداشتم. پس از خواندن این کتاب، متوجه شدم که این مرد (اگرچه تمام تصمیمات او نیست) را دوست داشت و بیشتر او را مورد احترام قرار داد (اگر چه تمام تصمیمات او نیست) و متوجه شد که او هوشمندتر از تصور گذشته من بوده است. این کتاب بازتاب جالب و آشکار پرزیدنت بوش (43) درباره ادراک او از زندگی او، تصمیمات او و اعمال او است. این یک کار بزرگ ادبی نیست - او می نویسد مانند صحبت می کند، و این باعث می شود که کتاب بسیار قابل دسترسی باشد. این کتاب یک دوره زمانی بحرانی در تاریخ ما را پوشش می دهد و در پشت صحنه هایی که قبلا نمی دانستم جالب توجه بودم. بوش به طور دقیق توضیح می دهد که چرا تصمیم های خاصی گرفته است و به طرز شگفت آوری، متعلق به برخی تصمیمات بد و غلط و برخی چیزهایی است که می توانست بهتر انجام شود. او ضربه ای به ضربه، گزارش روزانه به ریاست جمهوری خود را نمی دهد. برخی از موضوعاتی که او دربرگیرد، شامل موارد پیشگیری از نوشیدن او و تصمیم به ترک آن، انتخابات 2000، 11 سپتامبر، تصمیم گیری برای رفتن به افغانستان و عراق، افزایش در سال 2007-2008، جنگ صلیبی او برای ارائه کمک (مراقبت های بهداشتی) برای آفریقا، طوفان کاترینا و تلاش برای اجتناب از افسردگی دیگر در سال 2008. او به تمام تصمیمات در ریاست جمهوری او و حتی همه مهمترین آنها اشاره نمی کند. (من می خواهم یاد بگیرم که چه اتفاقی در تصمیمات انرژی و محیط زیست منجر شود، اما آنها مورد توجه قرار نگرفتند.) روشن بود که از پروسه تصمیم گیری خود در هر مورد خواسته شود. آنها بیشتر هوشمندانه و عملی تر از انتظار من بودند - هرچند من هنوز بر این باورم که از موضع و مفروضات کاذب آغاز شده است و تحقیقات کافی در مورد برخی از آنها مانند حمله به عراق انجام نداده و اعتقاد دارم که او به اندازه کافی برنامه ریزی نکرده است. جنگ در آن کشور (... و من فکر می کنم این کتاب از نظرات من در این زمینه حمایت می کند. من واقعا دوست ندارم که او از تفکر سودمندانه برای حمایت از توجیه تصمیم خود برای حمله استفاده کند.) من همچنین علاقه ای به اندازه او نداشتم مسئولیت قضایی LA برای مشکلات در پاسخ به کاترینا را محکوم کرد. اما من بهتر می فهمم چرا تصمیمات اتخاذ شده ای را انجام دادم و آن را طراوت می دانم که او اشتباهات و تصمیم های بد را پذیرفت. من از تصمیم خود برای کمک بیشتر به آفریقا، و دلیل این تصمیمات، قدردانی میکنم. من در آن زمان می دانستم اما در یک فصل آن را با هم در یک جلسه افزایش تاثیر و احترام من. ایمان بوش نیز این کتاب را در بر میگیرد. من دوست دارم که او از آن سخن می گوید و تصدیق می کند که در زندگی او متمرکز است، بدون اینکه تبدیل به مودلن شود و یا بیش از حد بی فایده باشد. من از کمبود ترس و وحشت نسبت به کسانی که از او سوگند خوردند، شگفت زده شدم. آیا شما رئیس جمهور گاو بوش را دوست داشتید یا نه، اگر دوست دارید تاریخ، قطعا خوب است


خرید کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش
جستجوی کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش در گودریدز

معرفی کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش از نگاه کاربران
پذیرش: من میانه رو از نظر سیاسی به سمت چپ حرکت می کنم، به GW Bush رای ندادم و در ریاست جمهوری او را دوست نداشتم. پس از خواندن این کتاب، متوجه شدم که این مرد (اگرچه تمام تصمیمات او نیست) را دوست داشت و بیشتر او را مورد احترام قرار داد (اگر چه تمام تصمیمات او نیست) و متوجه شد که او هوشمندتر از تصور گذشته من بوده است. این کتاب بازتاب جالب و آشکار پرزیدنت بوش (43) درباره ادراک او از زندگی او، تصمیمات او و اعمال او است. این یک کار ادبی بزرگ نیست - او می نویسد مانند او صحبت می کند، و این باعث می شود که کتاب بسیار قابل دسترسی باشد. این کتاب یک دوره زمانی بحرانی در تاریخ ما را پوشش می دهد و در پشت صحنه هایی که قبلا نمی دانستم جالب توجه بودم. بوش به طور دقیق توضیح می دهد که چرا تصمیم های خاصی گرفته است و به طرز شگفت آوری، متعلق به برخی تصمیمات بد و غلط و برخی چیزهایی است که می توانست بهتر انجام شود. او ضربه ای به ضربه، گزارش روزانه به ریاست جمهوری خود را نمی دهد. برخی از موضوعاتی که او دربر میگیرد شامل مشکلات زودرس نوشیدن و \u0026 amp؛ تصمیم به ترک، انتخابات 2000، 11 سپتامبر، تصمیم گیری برای رفتن به افغانستان و عراق، افزایش در سال 2007-2008، جنگ صلیبی او برای ارائه کمک (مراقبت های بهداشتی) به آفریقا، طوفان کاترینا و تلاش برای جلوگیری از افسردگی دیگر در سال 2008. او تمام تصمیمات را در ریاست جمهوری خود و حتی همه موارد اصلی را نمی پذیرد. (من مایلم یاد بگیرم که چه اتفاقی در تصمیمات انرژی و محیط زیست منجر شده است، اما آنها در مورد آنها حرف زده اند.) روشن بود که از پروسه تصمیم گیری خود در هر پرونده خواسته بود. آنها بیشتر هوشمندانه و عملی تر از آنچه من انتظار داشتم - هرچند هنوز معتقد هستم که او از مکان کاذب و کارآمدی شروع کرده است. فرضیه ها و تحقیق کافی در مورد برخی از آنها مانند حمله به عراق انجام نمی دهند و من اعتقاد دارم که او برای برنامه های پس از جنگ در آن کشور به اندازه کافی برنامه ریزی نکرده است (و من فکر می کنم این کتاب نظرات من در این زمینه را پشتیبانی می کند. من واقعا نمیخواهم از استفاده او از تفکر سوداگرانه برای پشتیبانی / توجیه تصمیم خود برای حمله استفاده کنم.) همچنین به اندازه او اهمیتی نمیدهد که او در پاسخ به کاترینا مسئولیت ادعای دولت را برانگیخت. اما من بهتر می فهمم چرا تصمیمات اتخاذ شده ای را انجام دادم و آن را طراوت می دانم که او اشتباهات و تصمیم های بد را پذیرفت. من از تصمیم خود برای کمک بیشتر به آفریقا، و دلیل این تصمیمات، قدردانی میکنم. من در آن زمان می دانستم اما در یک فصل آن را با هم در یک جلسه افزایش تاثیر و احترام من. ایمان بوش نیز این کتاب را نفوذ می کند. من دوست دارم که او از آن سخن می گوید و تصدیق می کند که در زندگی او متمرکز است، بدون اینکه تبدیل به مودلن شود و یا بیش از حد بی فایده باشد. من از عدم نارضایتی یا تلخی به سوی کسانی که از او سرزنش می کردند شگفت زده شدم. آیا شما رئیس جمهور گوروش بوش را دوست داشتید یا نه، اگر بخواهید تاریخ را قطعا خوب بخوانید!

مشاهده لینک اصلی
این ممکن است یکی از سخت ترین بررسی های من تا به حال تلاش برای نوشتن. همانطور که من به عنوان سیاستمدار احترام می گذارم، من بسیار وسوسه می شوم که به نظرات من در مسائل سیاسی مختلفی که در این کتاب تحت پوشش قرار می گیرند، بپردازم. با این حال، هنگامی که مسیر تاریک را شروع میکنم، برای گفتمان من غالب خواهد بود، بنابراین من قصد دارم بهترین کار خود را انجام دهم تا به آنجا بروم. من در ابتدا قصد داشتم از طریق هر فصل و حکومت بروم که آیا با تصمیمات اتخاذ شده خود موافق هستم یا خیر، و چرا و چه کسی با امروز دنیا اشتباه می کند و چه چیزی اشتباه بوده است و یاددا، یادا، یادا. با این حال، من خیلی مطمئن هستم که هیچ کدام از شما در مورد این رویدادهای گذشته فکر نمی کند. بنابراین ... تلاش من برای بررسی عینی بدون تفسیر سیاسی انجام می شود .... نفس های عمیق ... در ابتدا، من یک طرفدار بوش هستم. همیشه بوده است، و من از زمان ریاست جمهوری حمایت و از او دفاع کردم، زمانی که حتی حزب خودش فرار می کرد مانند شبیه سازی از مرد. من هرگز اجازه ندادم که زبانم را با زبان انگلیسی صحبت کنم. من به راحتی می پذیرم که توانایی صحبت کردن او بسیار دلخواه است و من باید اعتراف کنم که سبک نوشتن او نیز در مورد اخراج نیست. پس از هشت سال سخنرانی های خود، این تعجب آور نیست. سبک نوشتن آن یادآور این سخنان است. من فکر کردم که این اتفاق می افتد، چون من طرفدار آن نیستم، اما آن را نداشتم. من به راحتی می توانم صدای او را بخوانم، همانطور که خواندن، و این کار را در کتاب به نفع از آن یادداشت های خود را. اگر یک رمان بود، احتمالا من دیوانه می شدم. از آنجایی که او به شدت در رسانه ها به عنوان یک ادم سفیه وادار شده بود، و او نیز حس شوخ طبعانه دارد، من ناامید شدم که او چندین نفر را اضافه نکرد رنگ و صفحات فعالیت به کتاب؛ آنها یک لمس خوب بودند. همچنین، به عنوان یک خزنده فکر می شود ممکن است به نفع خود کار کرده است، به عنوان آن را باعث شد به @ @ اشتباه @ او اغلب. بسیاری احساس کردند که بوش، دست نشانده Cheneys بود. من هرگز چنین باور نکردم، و این کتاب کاملا روشن می کند که بوش مسئول است و کلمه نهایی داشته است. من واقعا دوست داشتم این کتاب را در این کتاب گذاشته باشم. من معمولا سابقه تاریخی خود را به ترتیب زمانی، اما ایجاد موضع واقعا کار می کند بسیار خوب از آنجا که بسیاری از موضوعات تحت پوشش سالهای بسیاری از ریاست جمهوری. نخستین کسانی که تقریبا هر کسی هستند، جنگ های عراق و افغانی است، اما کار او برای کمک به ایدز در آفریقا و برنامه کاری آزادی (ترویج دموکراسی در سراسر جهان) نیز چندین سال است. مباحثاتی که طی چندین سال ریاست جمهوری او، مانند کاترینا، بحران مالی در اواخر سال 2008، و تصمیم برای اجرای نیروی نظامی در عراق در سال 2006، نیز در این قالب موضعی خوب عمل کرده اند. او هر تصمیم را پوشش نمی دهد و چندین لیستی را که در کلمه بعد از آن گذشت، رد می کند اما مطمئنا نمی شد چون او از موارد بحث انگیزتر دور شده بود. او همه مسائل متضاد را پوشش می دهد. چیزی که من خوشحال شدم در این کتاب دیده بود، بوش بود که خود را در مقابل منتقدان محافظت می کند، چیزی که او به ندرت در حالی که در دفتر بود، انجام می داد. دیگران از او دفاع می کنند، اما به سختی می توانم به او بگویم که این کار را برای خودش انجام می دهد. این باعث می شود که او به نظر نمی رسد که او می تواند باور کند، اما من همیشه اعتقاد بر این بود که در پشت برخی از جنون او وجود دارد، و او روش شناسی در کتاب توضیح می دهد. برخی از تصمیمات که من را کاملا از بین می برد وقتی که آنها را ساخته است اکنون بسیار واضح تر است. من مطمئن نیستم که چرا او آنها را به طور کامل توضیح نمی دهد، اما شاید او تصور می کرد که هیچ گاه از اینکه نفرت از نفرت نفرت می کند، وجود ندارد. پسر، من می دانم که درست است که از آنجایی که من نسبت به دیگر تیم های مختلف هتک می زنم، در برخی مواقع هیچ توضیحی به اندازه کافی برای توجیه رفتار آنها برای من وجود ندارد. به من اجازه می دهد که از یک تقلید از گرگ ها و گوسفندان از آن استفاده کنم فیلم بزرگ بیب به نمونه. در این فیلم بخشی از فیلم وجود دارد که یک سگ (که یک @ wolf @ توسط گوسفندان نامیده می شود) باید با گوسفند صحبت کند. او تصمیم گرفت تا بسیار آرام صحبت کند، زیرا واقعیتی سرد از طبیعت بود که گوسفندان احمق بودند و هیچ چیز دیگری نمی توانست آن را متقاعد کند. @ هنگامی که گوسفندان پاسخ دادند، تصمیم گرفتند به آرامی حرف بزنند، زیرا سرد بود حقیقت طبیعت که گرگ ها نادان بودند و هیچ چیزی نبود که بتواند آنها را در غیر اینصورت متقاعد کند. این این است که چقدر جمهوریخواهان و دموکرات ها یکدیگر را می بینند و من این توصیف را خیلی خوب می بینم .OK، پشت این کتاب. در اینجا یک مورد وجود دارد که بوش نمی تواند برای تلاش تلاش کند. مهم نیست که چه حرکتی انجام شده است، همه آن را می فهمند. اما، از جمله کسانی است که مسئول دفتر ریاست جمهوری است. اوگاندا قبل از اینکه پول، تحصیلات، پزشکی و ... را درگیر کند، در حال کار بر روی بیماری ایدز بوده است. اوگاندا ها @ یک برنامه پیشگیری کننده تهاجمی به نام ABC: Abstinence، وفادار بودن یا استفاده از کاندوم کار می کرد. @ این موفقیت آمیز بود کمپین که نتایج خوبی را نشان داد. هنگامی که بوش اعلام کرد که ما قصد داریم به کمک آفریقایی ها برای مقابله با ایدز کمک کنیم، خیلی خوب پیش رفتیم. با این حال، @ انتظار می رود، برخی از ...

مشاهده لینک اصلی
فکر نمی کنم بوش بهترین رئیس جمهور باشد. با این حال، واقعیت این است که مسائلی را که این کشور در چند سال گذشته در یک مرد با آن روبرو شده است، سرزنش می کند، یک دیوانه است و واقعا نگرش ساده ای را که بسیاری از آمریکایی ها دارند، نشان می دهد. شما پول بیشتری صرف کرده اید و در حال حاضر آن را به شما تحمیل کرده اید. مسئولیت خودت را بر عهده بگیرم. فکر نمی کنم بوش خیلی وقت ها در کار خود کارهای زیادی انجام دهد، اما بعدا با توجه به شرایط و اطلاعات موجود در آن زمان، نمی دانم که بسیاری از آنها می توانستند خیلی بهتر عمل کنند. به عنوان یک کتاب من آن را دوست دارم. آسان به خواندن و نوشتن در سبک مدرن تر است. او موافق است که او همیشه در تصمیم گیری های خود حق ندارد. همه در کل او سعی نمی کند تا @ Excuses @ مانند بعضی ها در بررسی های شما نوشته شده است، اما پس از آن دوباره من نیمی از افرادی که این کتاب را بررسی کرده اند بد بررسی حتی آن را بخوانید. پریدن از من می ترسم بجای واگن باند با هیچ نظری نیست چرا که دیگر شما در برابر جنگ هستید.

مشاهده لینک اصلی
این خواندن سریع نبود! هر فصل در حالی که برای رسیدن به آن و به نظر می رسید به تشویق تفکر. به عنوان یک طرفدار طولانی مدت بوش، من تعجب کردم که من مخالف برخی از تصمیم گیری او. با این حال، به طور کلی، من با رویکرد نماز خواندن و صادقانه خود به تصمیمات که با او به عنوان رئیس جمهور مواجه شد، تشویق شدم. خواندن کتاب او من را متقاعد به تصمیم گیری در زندگی من و رویکرد من به آنها فکر می کنم. این مرا تشویق کرد تا شخصیت بهتر باشد. من احساس مسئولیت او را احساس کردم و از افتخار خود در پذیرش اشتباه قدردانی کردم. او به نظر می رسید مثل یک مرد مثل کسی که شخصا می داند و کسی که من اعتماد دارم کشور خود را اداره می کنم. همچنین دوست داشتن دیدگاه درونی سیاست های جهانی را از طریق چشم های بوش دوست داشتم. برای شنیدن نظرات و ارزیابی های دیگر سیاستمداران و رهبران جهان. برای دیدن چگونگی و زمانی که مسائل به او رسیدند. و به این معنی است که او شخصیت / شخصیت است. اکنون عجیب است که گذشت زمان برای به یاد آوردن چیزهای مضر و نادرستی که مردم در مورد رئیس جمهور در مورد بوش گفتند. شاید در حال حاضر ما همه امیدواریم @ اوباما تجربه کنیم، ما می توانیم آنچه را که داشتیم قدردانی کنیم. و دفعه بعد یک رئیس جمهور خوب را انتخاب کنید.

مشاهده لینک اصلی
timeliness مهم است تا اطمینان حاصل شود که یک سازمان غافلگیر کننده نیست @ این یک کتاب جذاب بود. من فکر می کردم که این سیاست به خوبی نوشته شده و صادقانه از زمان بوش در زمان 43 سالگی است. اگر شما در مورد همه چیزهایی که در طول Ws 2 شرایط، 11 سپتامبر، جنگ افغانستان و عراق، طوفان کاترینا و بحران مالی رخ داد، به چند مورد فکر کنید، این کار نه ساله آسان بود. من صادقانه قدردانی میکنم او اذعان می کند که برخی تصمیماتی که او گرفتند اشتباه بود. با این حال، او جزئیات را توضیح می دهد، چرا او برخی از تصمیم گیری های او را انجام داد. او آنها را با سرنوشت مردم آمریکا در نظر گرفت. جالب است که نقطه نظرات او، داستان او را بشنویم، زمانی که مطبوعات و سیاستمداران دیگر چیزی کاملا متفاوت را بیان کرده بودند. جورج دبلیو بوش یک مرد ایمان است. او بسیار علاقه مند به گفتگو با مردم است، و دیدگاه خود را به نمایش می گذارد. او نامه هایی به بیش از 5000 خانواده که نامه هایشان را در جنگ از دست داده بودند نامه نوشت. او تعدادی از آنها را به کاخ سفید دعوت کرد. او به دفتر رئیس جمهور احترام می گذارد و احساس افتخار می کند که خدمت کرده باشد. بوش نظرات متفاوتی از رهبران مختلف و چهره های سیاسی که با آن در تماس بوده است. او نمی ترسد که برخی از رهبران جمهوری خواه، متحدان ایالات متحده و یا شخصیت های مشهور مشهور، و همچنین ستایش رهبران دموکرات و دیگر افرادی که به طور عمومی از او حمایت نمی کنند، ابراز ناامیدی کنند. برای من، این شخصیت زیادی را نشان می دهد. من این کتاب را به هر کسی توصیه می کنم که در مورد سال های 2001-2009 از آینده اش یاد بگیرد. شما مجبور نیستید با او موافقت کنید. شما مجبور نیستید جمهوری خواه باشید فقط ذهن خود را باز کنید و دوباره در برخی از تاریخ های اخیر زندگی کنید، شما نا امید نخواهید شد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش


 کتاب بروکلینی دیگر
 کتاب والپارایزو
 کتاب اکنون یک کسب و کار عالی بسازید
 کتاب آگاهی و جامعه
 کتاب اندیشه های روز مردمان موثر
 کتاب زندگی برازنده من