کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش

اثر دکتر هنری کلاود از انتشارات صابرین - مترجم: فرناز فرود-ادبیات آمریکا

موضوع اصلي کتاب زندگي مشترک و حد و مرزهايش عشق است. اين کتاب اطلاعات کاربردي، نمونه هاي جدول ها و پيشنهادهايي را به شما ارايه مي دهد تا بتوانيد تعيين حد و مرز را در زندگي مشترکتان عملي کنيد.
اميدواريم در حالي که ياد مي گيريد کلمه نه را به کلمه مفيدي در زندگي مشترکتان تبديل کنيد، در پناه مسيوليت و آزادي، عشق عميقي در دل شما و همسرتان ريشه بدواند.


خرید کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش
جستجوی کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش در گودریدز

معرفی کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش


 کتاب همه فرزندان خداوند بال دارند
 کتاب در زمان ما
 کتاب در باغ حیوانات
 کتاب تئوری انتخاب
 کتاب بله یا نه
 کتاب جادو