کتاب زبان نظریه انتخاب

اثر ویلیام گلسر از انتشارات سایه سخن - مترجم: علی صاحبی-ادبیات آمریکا

در این کتاب کاربیرد "زبان تئوری انتخاب" در روابط دو عضوی و تعاملات انسانی به ویژه در چهار موقعیت والدین-فرزندان، معلم-محصل، زن-شوهر و مدیر-کارمند به طور عملی و روشن وضیح داده شده است. مطالعه این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا روابط خود با اطرافیان و عزیزانتان را بهبود بخشید.


خرید کتاب زبان نظریه انتخاب
جستجوی کتاب زبان نظریه انتخاب در گودریدز

معرفی کتاب زبان نظریه انتخاب از نگاه کاربران
همانطور که قدرت دیگران مایه نگرانی ما می‌شود، خصوصاً وقتی که از آن علیه خواسته ما استفاده کنند، تهدید شدن و به خطر افتادن آزادی هم ما را نگران می‌کند. به اعتقاد من نیاز به آزادی یک نیاز تکمیلی است که هدفش ایجاد توازن بین دو چیز است:

1) نیاز به مجبور کردن دیگری برای آنکه که طبق میل ما زندگی کند.
2) نیاز دیگری به رها شدن از اجبار.

این قانون طلایی که می گویند با دیگران همان طور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند، تعادل و توازن مورد نظر من را نشان می‌دهد.
کنترل بیرونی که فرزند قدرت است، دشمن آزادی می‌باشد، قانون خونبارش هم که می‌گوید از قدرت خود برای کشتن آدم‌هایی که مخالف تو هستند استفاده کن.
@ این علت اصلی رنج و عذاب بشر در سراسر دنیاست @

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زبان نظریه انتخاب


 کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد
 کتاب زن ثروتمند
 کتاب فروید در مقام فیلسوف
 کتاب ماهی چاق گنده ی من که زامبی شد
 کتاب آوازهای غمگین اردوگاه
 کتاب شدن