کتاب زبان نظریه انتخاب

اثر ویلیام گلسر از انتشارات سایه سخن - مترجم: علی صاحبی-ادبیات آمریکا

در این کتاب کاربیرد "زبان تئوری انتخاب" در روابط دو عضوی و تعاملات انسانی به ویژه در چهار موقعیت والدین-فرزندان، معلم-محصل، زن-شوهر و مدیر-کارمند به طور عملی و روشن وضیح داده شده است. مطالعه این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا روابط خود با اطرافیان و عزیزانتان را بهبود بخشید.


خرید کتاب زبان نظریه انتخاب
جستجوی کتاب زبان نظریه انتخاب در گودریدز

معرفی کتاب زبان نظریه انتخاب از نگاه کاربران
همانطور که قدرت دیگران مایه نگرانی ما می‌شود، خصوصاً وقتی که از آن علیه خواسته ما استفاده کنند، تهدید شدن و به خطر افتادن آزادی هم ما را نگران می‌کند. به اعتقاد من نیاز به آزادی یک نیاز تکمیلی است که هدفش ایجاد توازن بین دو چیز است:

1) نیاز به مجبور کردن دیگری برای آنکه که طبق میل ما زندگی کند.
2) نیاز دیگری به رها شدن از اجبار.

این قانون طلایی که می گویند با دیگران همان طور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند، تعادل و توازن مورد نظر من را نشان می‌دهد.
کنترل بیرونی که فرزند قدرت است، دشمن آزادی می‌باشد، قانون خونبارش هم که می‌گوید از قدرت خود برای کشتن آدم‌هایی که مخالف تو هستند استفاده کن.
@ این علت اصلی رنج و عذاب بشر در سراسر دنیاست @

مشاهده لینک اصلی
Helpful when learning how to change your way of communicating with others so you are not owning their emotions and choices while helping them to see the consequences (negative and positive) of their choices.

مشاهده لینک اصلی
Looks like a good companion to a new psychology to personal freedom - a book that I have on order & will be reading very soon!

مشاهده لینک اصلی
I started reading this back in 2002 and quoted it in my book, @The Secrets of Creating a Life Beyond [email protected]

Though I picked it up again recently, and as its a great book that helps parents to put an empowering spin to their language. Its not exactly as good as NLP language patterns, but its a great adjunct to it.

مشاهده لینک اصلی
Short, sweet, and crystal clear. This book, while of few words gives a clear set of examples of old psychology or @external [email protected] and how the same situation can be made infinitely better by using Choice Theory instead. I have given examples like these in many of my sessions with clients and couples and I always pose the same question, @Now how do you see this situation being different by using the Choice Theory approach? How will your relationship [email protected] This book allows the reader to see many side by side comparisons and in doing so showing the reader the stark differences between the two psychologies.

مشاهده لینک اصلی
Give examples of how to use Choice Theory in different situations.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زبان نظریه انتخاب


 کتاب ماهی چاق گنده ی من که زامبی شد
 کتاب جادوگر تاریکی
 کتاب هابیت یا آن جا و بازگشت دوباره
 کتاب شاهین مالت
 کتاب علیه تفسیر
 کتاب سقلمه