کتاب روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا

اثر جمعی از کارآفرینان جهان از انتشارات مبلغان - مترجم: مجید نوریان-ادبیات آمریکا
خرید کتاب روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا
جستجوی کتاب روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا در گودریدز

معرفی کتاب روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا


 کتاب لانه گریورها (دونده هزارتو)
 کتاب بالا افتادن
 کتاب پیروزی
 کتاب زمرد نحس
 کتاب مرد زنجبیلی
 کتاب با هم برای همیشه