کتاب روسیه تزاری

اثر جیمز ای استریکلر از انتشارات ققنوس - مترجم: مهدی حقیقت خواه-ادبیات آمریکا

مجموعه تاریخ جهان می‌کوشد چشم‌اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه‌های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود می‌سازد. مجموعه تاریخ جهان اندیشه‌های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تاثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بین‌النهرین و مصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن‌های جهانی تا روزگار ما پی می‌گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاریخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آن‌ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسان‌هاست.
هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دوره‌ی مهم تاریخی را به خواننده ارائه می‌کند.


خرید کتاب روسیه تزاری
جستجوی کتاب روسیه تزاری در گودریدز

معرفی کتاب روسیه تزاری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روسیه تزاری


 کتاب گرداب جذب
 کتاب تفکر طراحی در کسب و کار
 کتاب عدل الحاقی
 کتاب مرد واقعی
 کتاب زندگی رویایی تان را خلق کنید!
 کتاب داستان ها می فروشند