کتاب روزگاری جنگی در گرفت

اثر جان اشتاین بک از انتشارات نگاه - مترجم: محمدرضا پورجعفری-ادبیات آمریکا

در اين كتاب جان استن‌بك به توصيف صحنه‌هايی از جنگ می‌پردازد كه خود به عنوان خبرنگار در آن سهيم بوده است. نويسنده با شرح حال و هوای ورود سربازان آمريكا به جنگ جهانی دوم در شمال آفريقا و انگلستان، تعهد و مسئوليت روشنفكر را نسبت به مسائل اجتماعی به زيباترين شكل بروز می‌دهد. در بخشی از كتاب می‌خوانيم: «اين فقط از روی شانس بود كه آدم مدت درازی خبرنگار بماند و در متن حوادثی كه رخ می‌داد باشد. با خواندن اين گزارش‌ها از ميزان تلفات گزارشگرها به هراس می‌افتم. تنها مشتی ارواح وراج كه شب‌ها وحشت می‌پراكندند و روزها را از ناله می‌انباشتند، زنده ماندند.»؛


خرید کتاب روزگاری جنگی در گرفت
جستجوی کتاب روزگاری جنگی در گرفت در گودریدز

معرفی کتاب روزگاری جنگی در گرفت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روزگاری جنگی در گرفت


 کتاب ولگردهای دارما
 کتاب انقلاب امید
 کتاب برای یک روز بیشتر
 کتاب راهبری زندگی با شهود درونی
 کتاب صبحانه قهرمانان
 کتاب ترانه های باب دیلن 2009-1985