کتاب روانکاوی و دین

اثر اریک فروم از انتشارات مروارید - مترجم: آرسن نظریان-ادبیات آمریکا

A noted psychoanalyst assesses the modern issue between traditional religion and a philosophy that takes as the sole aim in life the satisfaction of instinctive and material values. In discerning the positive and negative effects of religion on individuals, Fromm drew a distinction between authoritarian and humanistic religions. Authoritarian religious entities promulgate the belief that humans are at the mercy of an omnipotent God, whereas humanistic ones promote the belief that the power of God is visible in the mane of the individual. According to Fromm, authoritarian religions disserve the individual by denying their individual identities, while humanistic ones provide for personal validation and growth.


خرید کتاب روانکاوی و دین
جستجوی کتاب روانکاوی و دین در گودریدز

معرفی کتاب روانکاوی و دین از نگاه کاربران
گاهی وقتها به طور جدّی به این فکر می کنم که نقص کار این روانکاوها، نفهمیدنِ اسلامه.

مشاهده لینک اصلی
کتابی بادید کلی نگر و وسیع نسبت به دین و خودشناسی ،عشق ورزی و مفهوم اخلاق و جنبه ی مثبت و منفی خدا،
با زمینه های جامعه شناسی و روانشناسی

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب روانکاوی و دین


 کتاب وضعیت آخر
 کتاب فرشی برای رینا
 کتاب خاطرات دایه
 کتاب گربه ای زیر باران
 کتاب پروانه و تانک
 کتاب کلاس عشق