کتاب رهبر خدمتگزار

اثر کن بلانچارد از انتشارات سایه گستر - مترجم: مجتبی مرتضوی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب رهبر خدمتگزار
جستجوی کتاب رهبر خدمتگزار در گودریدز

معرفی کتاب رهبر خدمتگزار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبر خدمتگزار


 کتاب امپراتور جونز
 کتاب حرف حرف حرف
 کتاب به خاطر آقای تراپت
 کتاب هوش هیجانی
 کتاب راه حل سوم
 کتاب لبخند با یک مغز اضافه