کتاب رهبری و مدیر یک دقیقه ای

اثر کن بلانچارد از انتشارات دنیای اقتصاد - مترجم: صالح سپهری فر-ادبیات آمریکا

رهبری موقعیتی دو، مفهومی کاربردی است، به راحتی قابل فهم بوده و طی 30 سال گذشته توسط رهبران و مدیران در هزاران شرکت برتر دنیا و نیز رهبران بسیاری از سازمان¬های نوپا که با سرعت زیادی در حال رشد هستند، مورد استفاده قرار گرفته سات.
مطالب این کتاب در قالب یک داستان ارائه شده است؛ داستان کارآفرینی که از کار زیاد خسته شده و از مدیر یک دقیقه‌ای می‌آموزد که چگونه با تبدیل شدن به یک رهبر موقعیتی، می‌توان بیشترین بازدهی را در کاز زیردستان ایجاد کرد.


خرید کتاب رهبری و مدیر یک دقیقه ای
جستجوی کتاب رهبری و مدیر یک دقیقه ای در گودریدز

معرفی کتاب رهبری و مدیر یک دقیقه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبری و مدیر یک دقیقه ای


 کتاب راز سایه
 کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته
 کتاب بودا در اتاق زیرشیروانی
 کتاب رابرت ویلسون تئاتر فضا
 کتاب شیرین کاری های شگفت انگیز سرمگس
 کتاب هابیت یا آن جا و بازگشت دوباره