کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت

اثر تام راث از انتشارات دنیای اقتصاد - مترجم: سیامک دولتی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت
جستجوی کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت در گودریدز

معرفی کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت


 کتاب تشخیص دروغ در کمتر از پنج دقیقه
 کتاب کندی چهارم
 کتاب خدمتکارها
 کتاب من و داداش رباتم
 کتاب چرا ملت ها شکست می خورند
 کتاب یک پک