کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت

اثر تام راث از انتشارات دنیای اقتصاد - مترجم: سیامک دولتی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت
جستجوی کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت در گودریدز

معرفی کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت


 کتاب با همه چی
 کتاب تجربه و هنر زندگی 7
 کتاب چگونه از کار و زندگی خود لذت ببریم
 کتاب بن بست نویسنده
 کتاب اشتهای آمریکایی
 کتاب قانون ۵ ثانیه