کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت

اثر تام راث از انتشارات دنیای اقتصاد - مترجم: سیامک دولتی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت
جستجوی کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت در گودریدز

معرفی کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت


 کتاب بالماسکه ی مرگ سرخ
 کتاب زندگی با معنا
 کتاب فروشنده یک دقیقه ای
 کتاب علیه تفسیر
 کتاب ماجراجویی های فیزیک دان قرن بیستم
 کتاب کانادا